Trang chủ Thông tin Chuyên đề Liên kết Tư vấn Liên hệ
  
   Đăng ký    Đăng nhập
Các mục chính
Nghiên cứu KH
Chuyển giao CN
Dịch vụ KHKT
Luận văn - Luận án
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 16 »
Sinh học nghề cá : Ảnh hưởng của nước xanh và cường độ ánh sáng đến tỷ lệ sống, sinh trưởng và thành phần acid béo của ấu trùng cá tuyết (Gadus morhua)
Posted by administrator on 06/04/2009 (1543 reads)

Nguồn tin: Terje van der Meeren, Anders Mangor-Jensen and Jana Pickova. 2007. The effect of green water and light intensity on survival, growth and lipid composition in Atlantic cod (Gadus morhua) during intensive larval rearing. Aquaculture Volume 265, Issues 1-4, Pages 206-217.

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của nước xanh và cường độ ánh sáng đến việc họat động bắt mồi, tỷ lệ sống, sinh trưởng, thành phần chất béo và acid béo của ấu trùng cá hồi Đại Tây Dương , thí nghiệm với 2 nghiệm thức lặp lại

Đọc tiếp... | 2606 bytes more
Nguồn lợi thủy sản : Những đối tượng nuôi thủy sản mới ở Đài Loan
Posted by administrator on 06/04/2009 (2084 reads)

Nguồn tin: I Chiu Liao1, Wann-Sheng Tsai, Ting-Shih Huang and Shinn-Lih Yeh. New Aquaculture Species in Taiwan. Taiwan – Australia Aquaculture, Fisheries Resources and Management Forum IV. November 18 – 19, 2008. 98: 45-47.

Tóm tắt:

Những ước tính tạm thời của FAO cho thấy rằng số người thiếu dinh dưỡng năm 2007 gia tăng thêm 75 triệu người, 2003 – 2005 ước tính khoảng 848 triệu

Đọc tiếp... | 6604 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Nuôi sinh khối, dự trữ và sử dụng tảo Pavlova lutheri làm thức ăn cho ấu trùng hàu Crassostrea gigas
Posted by administrator on 06/04/2009 (2196 reads)

Nguồn tin: E. Ponis, G. Parisi, G. Chini Zittelli, F. Lavista, R. Robert and M.R. Tredici. 2008. Pavlova lutheri: Production, preservation and use as food for Crassostrea gigas larvae. Aquaculture Volume 282, Issues 1-4, Pages 97-103

Tóm tắt:

Tảo Pavlova lutheri được nuôi trong bể FAP (flat alveolar photobioreactor) thể tích 4 L theo mô hình bán liên tục trong 35 ngày, đạt sinh khối 0,4 g khô/l/ngày

Đọc tiếp... | 2240 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Ảnh hưởng của hóa chất đến quá trình biến thái của ấu trùng trai ngọc Pinctada fucata martensii (Dunker)
Posted by administrator on 06/04/2009 (1343 reads)

Nguồn tin: Xiujuan Yu, Weihong He, Ji-Dong Gu, Maoxian He and Yan Yan. 2008. The effect of chemical cues on settlement of pearl oyster Pinctada fucata martensii (Dunker) larvae. Aquaculture Volume 277, Issues 1-2, Pages 83-91

Tóm tắt:

Trai ngọc Pinctada fucata martensii là đối tượng thủy sản quan trọng ở vùng biển Nam Trung Quốc và có giá trị thương phẩm cao trong ngành công nghiệp ngọc trai.

Đọc tiếp... | 2187 bytes more
Sinh học nghề cá : Sản xuất Vitamin E (α-tocopherol) ở tảo Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) trong điều kiện giới hạn chất đạm dinh dưỡng
Posted by administrator on 06/04/2009 (1969 reads)

Nguồn tin: Yasar Durmaz. 2007. Vitamin E (α-tocopherol) production by the marine microalgae Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) in nitrogen limitation. Aquaculture Volume 272, Issues 1-4, Pages 717-722.

Tóm tắt:

Ảnh hưởng của nguồn đạm dinh dưỡng và hàm lượng đạm đến tích lũy Vitamin E của tảo Nannochloropsis oculata (Eustigmatophyceae) được kiểm tra bởi các loại phân vô cơ là NaNO3 và NH4Cl với hàm lượng 882μmol/l và khoảng 1/2 liều lượng đạm của môi trường F/2.

Đọc tiếp... | 1586 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Phát triển các dòng luân trùng với các đặc điểm khác nhau để ương nuôi ấu trùng cá
Posted by administrator on 05/03/2009 (1765 reads)

Nguồn tin: Atsushi Hagiwara, Koushiro Suga, Atsushi Akazawa, Tomonari Kotani and Yoshitaka Sakakura. 2007. Development of rotifer strains with useful traits for rearing fish larvae. Aquaculture
Volume 268, Issues 1-4, Pages 44-52.


Tóm tắt:

Luân trùng nước lợ Brachionus plicatilis thường được sử dụng cho việc ương nuôi cá biển.

Đọc tiếp... | 2274 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Tầm quan trọng của Copepoda trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt
Posted by administrator on 05/03/2009 (4672 reads)

Nguồn tin: Wojciech Piasecki1, Andrew E. Goodwin, Jorge C. Eiras, Barbara F. Nowak. (2004). Importance of Copepoda in Freshwater Aquaculture. Zoological Studies 43(2): 193-205 (2004).

Tóm tắt:

Trong những thập niên gần đây, nuôi trồng thủy sản đã trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế của thế giới. Thử thách lớn nhất là phải đương đầu cùng với các hộ nuôi cá để kiểm soát nhiều yếu tố vô sinh và hữu sinh phức tạp mà nó ảnh hưởng đến sự thành công trong quá trình ương nuôi cá.

Đọc tiếp... | 3110 bytes more
Chất lượng nước : Ảnh hưởng của sự ozon hóa lên chất lượng nước trong hệ thống nước biển tuần hoàn
Posted by administrator on 20/02/2009 (1876 reads)

Nguồn tin: Martin S. Tango, Graham A. Gagnon. (2003). Impact of ozonation on water quality in marine recirculation systems. Aquaculture Engineering 29, 125-137.

Tóm tắt:

Ozon (O3) là một chất oxi hóa mạnh và đang được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nuôi thủy sản để tiệt trùng và cải thiện chất lượng nước bằng quá trình oxi hóa các hợp chất vô cơ và/hoặc hữu cơ. Tuy nhiên, việc sử dụng ozon trong các hệ thống nuôi thủy sản nước mặn đang bị hạn chế do nguy cơ hình thành hợp chất bromate trong quá trình oxi hoá bromide bởi ozon.

Đọc tiếp... | 2229 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Nuôi luân trùng nước ngọt, Brachionus calyciflorus và ứng dụng trong kỹ thuật ương nuôi ấu trùng cá
Posted by administrator on 20/02/2009 (3059 reads)

Nguồn tin: Francis O. Arimono (2006). Culture of the freshwater rotifer, Brachionus calyciflorus, and its application in fish larviculture technology. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (7), pp. 536-541, 03 April 2006.
(Available online at http://www.academiccjjournals.org/AJB
ISSN 1684-5315 © 2006 Academic Journals.


Tóm tắt:

Hiện nay, khó khăn của hầu hết các nhà nuôi trồng thủy sản nước ngọt nội địa là làm sao để tạo ra đủ số lượng cá giống, bởi vì tỉ lệ chết của cá ở giai đọan ấu trùng rất cao. Nhiều yếu tố như việc cung cấp thức ăn ở giai đọan ấu trùng đòi hỏi phải có thức ăn tươi sống đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Đọc tiếp... | 2315 bytes more
Sinh học nghề cá : Ảnh hưởng của vi khuẩn hữu ích Bacillus spp. lên hoạt tính của enzyme tiêu hóa, tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm he Ấn độ Fenneropenaeus indicus
Posted by administrator on 20/02/2009 (2949 reads)

Nguồn tin: Saeed Ziaei-Nejad, Mehran Habibi Rezaei, Ghobad Azari Takami, Donald L. Lovett, Ali-Reza Mivaghefi, Mehdi Shakouri. (2006). The effect of Bacillus spp. bacteria used as probiotics on digestive enzyme activity, survival and grouwth in the Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus. Aquaculture 252, 516-524.

Tóm tắt:

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của vi khuẩn hữu ích Bacillus (Probiotic) lên tính hoạt hóa của enzyme tiêu hóa, tỉ lệ sống và sự tăng trưởng của tôm he Fenneropenaeus indicus ở các kích cỡ khác nhau với 3 thí nghiệm riêng biệt.

Đọc tiếp... | 3753 bytes more
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 16 »Tìm kiếm
Quảng cáo


Dự án - Chương trìnhCopyright @ 2006 Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ  |  Powered by XOOPS 2.0 @ 2001-2003 and themes 7dana.com
Liên hệ: TS. Trương Quốc Phú - ĐT: 071-830046, Fax: 071-830323; email: tqphu@ctu.edu.vn