Trang chủ Thông tin Chuyên đề Liên kết Tư vấn Liên hệ
  
   Đăng ký    Đăng nhập
Các mục chính
Nghiên cứu KH
Chuyển giao CN
Dịch vụ KHKT
Luận văn - Luận án
Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!


Thông tin thủy sản: Kỹ thuật nuôi
(1) 2 3 4 5 »
Kỹ thuật nuôi : Thay thế bột cá bằng bột đậu nành làm thức ăn cho cá lóc bông (Channa micropeltes)
Posted by administrator on 23/02/2010 (8082 reads)

Nguồn: Trần Thị Thanh Hiền (Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ), Lê Quốc Toán, Trần Thị Bé, Nguyễn Hoàng Đức Trung, David Bengtson

Tóm tắt

Trong chế biến thức ăn thủy sản, bột cá được xem là nguồn protein tốt nhất. Tuy nhiên, sản lượng bột cá ngày càng khan hiếm, giá thành ngày càng tăng nên giá thành thức ăn cũng tăng cao, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của người nuôi. Hiện nay có nhiều nghiên cứu về việc thay thế bột cá bằng các nguồn protein thực vật rẻ tiền so với bột cá.. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi sử dụng bột đậu nành hoặc kết hợp bột nành với các nguồn protein khác có thể thay thế bột cá dao động từ 30-75% khi làm thức ăn cho một số loài cá như cá đù (Nibea miichthioides), cá tráp mõm nhọn (Diplodus puntazzo), cá da trơn Nam Mỹ (Silurus meridionalis), cá chỉ vàng (Lutjanus argentimaculatus) và cá rô phi vằn giống (Oreochromis niloticus). Đối với cá lóc giống (Channa striata) khi thay thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành trong công thức thức ăn thì khả năng thay thế đạt 30% (Trần Thị Thanh Hiền, 2008).

Đọc tiếp... | 3102 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Kết quả nuôi kết hợp ốc len (Cerithidea obtusa) và sò huyết (Anadara granosa) trong vùng rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau
Posted by administrator on 25/08/2009 (6110 reads)

Nguồn tin:Ngô Thị Thu Thảo, Huỳnh Hàn Châu và Trần Ngọc Hải
Bộ môn KTN Hải sản, khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ.


Tóm tắt:

Dự án này nhận được tài trợ của chương trình SEARCA (Phillipines) trong năm 2008. Mục tiêu của dự án là đánh giá ảnh hưởng của việc tăng mật độ nuôi kết hợp ốc len - sò huyết đối với sinh trưởng, năng suất của các đối tượng nuôi và hiệu quả kinh tế của mô hình.

Đọc tiếp... | 1814 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Ảnh hưởng của việc giảm độ mặn đến sinh trưởng và thành phần sinh hóa của rong câu ((Gracillaria sp.) và rong sụn(Kapaphycus alvarezii)
Posted by administrator on 25/08/2009 (5043 reads)

Nguồn tin: Ngô Thị Thu Thảo và Huỳnh Hàn Châu. Bộ môn KTN Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

Tóm tắt:

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 1-4/2008 tại khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ. Rong câu (Gracillaria sp.) và rong sụn (Kapaphycus alvarezii) được nuôi trong các bể thể tích 50 lít, mực nước 60cm và có bố trí sục khí để rong tiếp xúc đều với chất dinh dưỡng.

Đọc tiếp... | 1841 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và thành phần sinh hóa của ốc len Cerithidea obtusa
Posted by administrator on 25/08/2009 (5151 reads)

Nguồn tin: Ngô Thị Thu Thảo và Huỳnh Hàn Châu. Bộ môn KTN Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

[b]Tóm tắt:[/i]

Thí nghiệm được tiến hành trong 4 tháng tại khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ nhằm đánh giá ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và thành phần sinh hóa của ốc len (Cerithidea obtusa).

Đọc tiếp... | 2006 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Ảnh hưởng của việc kết hợp cho ăn tảo Nannochloropsis và Chlorella nước ngọt lên thành phần các acid béo của luân trùng Brachionus plicatilis trong hệ thống nuôi liên tục
Posted by administrator on 25/08/2009 (5555 reads)

Nguồn tin: Takayuki KOBAYASHI, Toshiya NAGASE, Akinori HINO và Toshio TAKEUCHI. 2008. Effect of combination feeding of Nannochloropsis and freshwater Chlorella on the fatty acid composition of rotifer Brachionus plicatilis in a continuous culture. Aquaculture Nutrition 2008. doi: 10.1111/j.1365-2095.2008.00608.x

Tóm tắt:

Một hệ thống nuôi luân trùng liên tục được bố trí để tìm hiểu về ảnh hưởng của việc kết hợp cho ăn hai loài tảo Nannochloropsis oculata (N) mật độ cao và Chlorella nước ngọt cô đặc (FC) lên thành phần acid béo của luân trùng Brachionus plicatilis kích thước lớn (L-type) khi được nuôi liên tục.

Đọc tiếp... | 2657 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Thành phần sinh hóa của quần thể động vật nổi trong ao đất nước ngọt: Sự liên quan về dinh dưỡng trong việc ương nuôi cá
Posted by administrator on 25/08/2009 (2238 reads)

Nguồn tin: Gopa Mitra, P.K. Mukhopadhyay, S. Ayyappan. 2007. Biochemical composition of zooplankton community grown in freshwater earthen ponds: Nutritional implication in nursery rearing of fish larvae and early juveniles. Aquaculture, Volume 272, Issues 1-4, 26 November 2007, Pages 346-360.

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm thu được cơ sở dữ liệu mô tả giá trị dinh dưỡng của quần thể động vật nổi trong môi trường nước ngọt để mở rộng việc sử dụng cho ấu trùng cá và phát triển trong việc ương nuôi cá nước ngọt.

Đọc tiếp... | 4018 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Kiểm soát tỉ lệ C/N và việc thêm giá thể cho tảo bám phát triển nhằm nâng cao sản lượng của tôm càng Macrobrachium rosenbergii trong ao nuôi
Posted by administrator on 25/08/2009 (1811 reads)

Nguồn tin: M. Asaduzzaman, M.A. Wahab, M.C.J. Verdegem, S. Huque, M.A. Salam, M.E. Azim. 2008. C/N ratio control and substrate addition for periphyton development jointly enhance freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii production in ponds. Aquaculture 280 (2008) 117–123.

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc kiểm soát tỷ lệ C/N trong các ao nuôi tôm càng có và không có giá thể cho tảo bám phát triển lên năng suất tôm nuôi.

Đọc tiếp... | 3313 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Cơ sở của kỹ thuật kết cụm vi khuẩn, nguồn thức ăn bổ sung cho nuôi trồng thủy sản
Posted by administrator on 25/08/2009 (2045 reads)

Nguồn tin: P. De Schryver, R. Crab, T. Defoirdt, N. Boon, W. Verstraete. 2008. The basics of bio-flocs technology : The added value for aquaculture. Aquaculture 277 (2008) 125–137.

Tóm tắt:

Sự phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản bị hạn chế bởi các áp lực mà nó gây nên cho môi trường do việc đổ các chất thải vào các thủy vực nước và còn bởi sự phụ thuộc của nó vào dầu cá và bột cá. Nuôi thủy sản dựa trên kỹ thuật kết cụm vi khuẩn (BFT: bio-flocs technology) là giải pháp cho cả hai vấn đề trên.

Đọc tiếp... | 3321 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Ảnh hưởng của việc thay thế Casein bằng bột cá, bột đậu nành và bột giáp xác trong khẩu phần thức ăn của bào ngư (Haliotis discus hannai Ino)
Posted by administrator on 06/04/2009 (2053 reads)

Nguồn tin: CHO, S.H., J. PARK, C. KIM and J.H. YOO. 2008. Effect of casein substitution with fishmeal, soybean meal and crustacean meal in the diet of the abalone Haliotis discus hannai Ino. Aquaculture Nutrition, Volume 14, Pages 61-66.

Tóm tắt:

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế Casein trong thức ăn cho bào ngư, Haliotis discus hannai Ino được tiến hành trong 16 tuần. Bào ngư sử dụng cho thí nghiệm này có trọng lượng ban đầu là 13,5 ± 0,12g, được bố trí cho ăn các nghiệm thức thức ăn sau:

Đọc tiếp... | 2503 bytes more
Kỹ thuật nuôi : Nuôi sinh khối, dự trữ và sử dụng tảo Pavlova lutheri làm thức ăn cho ấu trùng hàu Crassostrea gigas
Posted by administrator on 06/04/2009 (2195 reads)

Nguồn tin: E. Ponis, G. Parisi, G. Chini Zittelli, F. Lavista, R. Robert and M.R. Tredici. 2008. Pavlova lutheri: Production, preservation and use as food for Crassostrea gigas larvae. Aquaculture Volume 282, Issues 1-4, Pages 97-103

Tóm tắt:

Tảo Pavlova lutheri được nuôi trong bể FAP (flat alveolar photobioreactor) thể tích 4 L theo mô hình bán liên tục trong 35 ngày, đạt sinh khối 0,4 g khô/l/ngày

Đọc tiếp... | 2240 bytes more
(1) 2 3 4 5 »Tìm kiếm
Quảng cáo


Dự án - Chương trìnhCopyright @ 2006 Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ  |  Powered by XOOPS 2.0 @ 2001-2003 and themes 7dana.com
Liên hệ: TS. Trương Quốc Phú - ĐT: 071-830046, Fax: 071-830323; email: tqphu@ctu.edu.vn