BỆNH VIRUS GÂY CHẾT TÔM BỐ MẸ KHI LƯU GIỮ

(Spawner- isolated Mortality Viral Diseses- SMVD)

Ts. Bùi Quang Tề

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

  1. Tác nhân gây bệnh

Virus hình sáu cạnh, đối xứng 20 mặt, kích th­ước 20nm. Axít nhân là ADN. Virus gần giống với họ Parvoviridae

  1. Dấu hiệu bệnh lý

Không có dấu hiệu bệnh lý điển hình. Tôm kém ăn hoặc bỏ ăn, cơ thể chuyển màu nhạt, có nhiều sinh vật bám. Gây chết tôm bố mẹ khi l­ưu giữ.

  1. Phân bố và lan truyền bệnh

Tôm sú: Penaeus monodon bố mẹ khi lưu giữ kéo dài thường nhiễm bệnh SMVD. Ngoài ra còn nhiễm bệnh tôm càng đỏ- Cherax quADNricarinatus. Có thể gây nhiễm thành công ở một số loài tôm: P. esculentus; P. merguiensis; P. japonicus; tôm rảo Metapenaeus ensis; Một số nước úc, Philippines, Srilanka đã thống báo có bệnh này. Việt Nam chúng ta chưa nghiên cứu bệnh này.

  1. Chẩn đoán  bệnh

Dùng kính hiển vi điện tử; kỹ thuật PCR và phương pháp mô bệnh học.

  1. Phòng bệnh

Áp dụng phương pháp phòng bệnh tổng hợp