SINH VẬT ĐỊCH HẠI VÀ BỆNH ĐỘNG VẬT THÂN MỀM

Ts. Trương Quốc Phú

Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

I. SINH VẬT BÁM

Sinh vật bám là những sinh vật bám bên ngoài vỏ của đồng vật thân mềm làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sinh vật bám cũng làm giảm sinh trưởng của và cạnh tranh vật bám với sinh vật nuôi. Các nhóm sinh vật bám gồm: hải miên, ruột khoang, thủy tức, giun, giáp xác, động vật thân mềm...

1. Hải miên (Cliona)

Nhóm sinh vật này đục lỗ trên vỏ của sinh vật nuôi, tạo ra những ống dạng hình tổ ong. Có loài ăn âu vào lớp xà cừ, làm hầu phải sử dụng hết năng lượng để sản sinh lớp vỏ  ngoài để bảo vệ chỗ bị tổn thương.

2. Ruột khoang (Anemone)

Anemone là sinh vật giống như sứa hay san hô, cơ thể mềm bám rất chắc trên sinh vật nuôi (đường kính 1-15cm), cơ thể mềm ít chịu đựng ánh sáng mặt trời

3. Thủy tức (Hydroid)

Thủy tức cũng thuộc ngành ruột khoang nhưng có chu kỳ phát triển 2 giai đoạn (giai đoạn sinh sản là sứa sinh ra ấu trùng phù du, giai đoạn bám có dạng giống như san hô) đây là nhóm sinh vật bám điển hình (Obelia), chết khi phơi ánh sáng mặt trời.

4. Động vật hình rêu (Bryozoa)

Đây là nhóm sinh vật nhỏ có kích thước nhỏ hơn 1mm tồn tại dạng khảm hoặc cành thẳng dứng, nhưng một tập đoàn có thể bao phủ toàn bộ vỏ của hầu. Chúng thường không gây hại cho hầu trưởng thành nhưng gây hại (có thể che kín) hầu ấu thể (3-4 cm)

5. Giun ống (Polydora)

Giun ống là những sinh vật nhỏ có kích thước nhỏ hơn 1 mm thuộc ngành giun nhiều tơ (Polychaeta) sống tập đoàn. Một tập đoàn có thể bao phủ toàn bộ vỏ của hầu. Chúng thường không gây hại cho hầu trưởng thành nhưng gây hại hầu ấu thể.

6. Sun (Balanus)

Sun thuộc nhóm giáp xác, kích thước tối đa khoảng 1 cm. Nhóm này thường cạnh tranh vật bám với các loài động vật thân mềm sống bám (Crassostrea (hầu), Mytilus (vẹm)...). Sun thường sinh sản cùng thời gian với các loài động vật thân mềm sống bám nên cần xác định chính xác thời điểm sinh sản của chúng để có thể tránh sự cạnh tranh vật bám xảy ra

7. Vẹm (Mytilus)

Vẹm là sinh vật bám cạnh tranh mạnh với Hầu (cạnh tranh vật bám, thức ăn và oxy...), vẹm phát triển nhanh nhất là ở vùng ôn đới.

8. Hải tiêu (tunicate)

Hải tiêu sống đơn độc hay tập đoàn, kích thước khoảng 0,5-12 cm, cơ thể mềm. Hải tiêu sống tập đoàn thường có kích thước nhỏ nhưng có vỏ dày có thể bao lấy động vật thân mềm.

9. Tảo và vi khuẩn

Vi khuẩn và tảo khuê tạo một lớp chất nhờn trên vật bám ngăn cản quá trình bám của ấu trùng. Các loài tảo lớn (Ulva, Entermorpha, Laminaria...) phát triển làm các chuổi vật bám nặng hơn (cần thêm phao). Ulva và Entermorpha thường mọc nhiều ở đáy che phủ động vật thân mềm, khi chết xác của tảo phân hủy gây chết sinh vật nuôi

Hình 7.1: Hải miên

 

Hình 7.2: Anemone

Hình 7.3: Thủy tức

Hình 7.4: Động vật hình rêu

Hình 7.5: Giun ống

Hình 7.6: Hà (Corn Balanus)

Hình 7.7: Hải tiêu

Hình 7.8: Sun (Goose Balanus)

10. Phương pháp khống chế sinh vật bám

10.1.  Phương pháp vật lý

Phương pháp này dùng để diệt sinh vật bám trên các chuổi vật bám hay trên cọc gỗ. Phương pháp diệt sinh vật bám tốt nhất là hơ trên ngọn lửa nhưng chú ý hơ vừa đủ chết sinh vật bám nhưng không làm chết vật nuôi. Một phương pháp khác là sử dụng vòi nước áp lực để rửa trôi sinh vật bám, nhưng cách này không giết chết sinh vật bám. Phương pháp thường được sử dụng và hiệu quả nhất là phơi dưới ánh nắng mặt trời. Thời gian phơi phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, gió, kích thước của sinh vật bám và của vật nuôi. Một số loại sinh vật bám khác như vẹm, thủy tức được loại bỏ bằng tay.

Hình 7.9: Loại bỏ sinh vật bám bằng lửa

10.2. Phương pháp hóa học

Một số hóa chất có thể diệt sinh vật bám như CuSO4 1-2% nhưng đắt tiền. Có thể sử dụng nước ngọt hoặc nước có độ mặn cao trong 1-2 giờ để diệt sinh vật bám, sử dụng nước nóng, đắt tiền. Phương pháp hóa học thường có hiệu quả thấp và chi phí cao

3. Phương pháp sinh học

Để sử  dụng biện pháp sinh học đòi hỏi phải hiểu được về vòng đời, đặc tính sinh thái của sinh vật bám đặc biệt là mùa sinh sản, phân bố theo độ sâu... Cách này thường để hạn chế Balanus, thả vật báo sau khi ấu trùng Balanus đã qua giai đoạn bám.

II.    KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH

1. Nguyên sinh động vật (Protozoa)

Mastigophora: loài thường gặp là Hexamita inflata thuộc nhóm trùng roi, thường không gây chết vật nuôi nhưng làm suy yếu (còi)

Sarcodina (amip): thường tìm thấy ở Hầu nhưng không gây hại nghiêm trọng

2. Sporozoa (bào tử trùng)

Telasporea: thường gặp là Nematopsis, nhóm này gây tổn thương cơ nhưng ít khi gây chết sinh vật nuôi.

3. Halosporea

Thường gặp 2 loài Minchinia nelsoni và M. costalis gây chết Hầu ở tỉ lệ cao.

4. Vi khuẩn

Nhóm vi khuẩn được tìm thấy trên Hầu ở Mỹ, Nhật bản là Vibrio.

5. Virus

Loại virus gây bệnh lở da trên Hầu gây ra do một loại virus tìm thấy trong máu và mang.

6. Nấm

Loại mấm sợi Perkinsus được tìm thấy ở hầu hết các loài hầu

7. Platyminthes

Các giống Stylochus, Pseudostylochus hút máu sinh vật nuôi và tấn công cả ấu thể

8. Trematoda

Hai giống thường gặp là Bucephalus và Gymnophalus gây ảnh hưởng đến sinh sản và trao đổi chất của ký chủ

9. Cestoida

Gồm 2  giống Echeneibothrium và Tylocephalum có kích thước khoảng 1,5 cm ký sinh trên Ngao.

10. Nemertinea

Malacobdella ký sinh trong xoang màng áo của động vật thân mềm và giống Cerebratulus là loài ăn thịt (dữ)

11. Nematoda

Echinocephalus ký sinh ở chân bào ngư và E. sinensis ký sinh trong ống sinh dục của Hầu

12. Mollusca

Odostomia ký sinh trong mang hoặc mô chân hay trong xoang màng áo. Gây sự biến dạng của vỏ.

13. Crustacea

Nhóm Copepoda ký sinh như Mytilicola, Ostrincola, Myicola ký sinh trong ruột, trực tràng và xoang màng áo của động vật thân mềm.

III. SINH VẬT ĐỊCH HẠI

1. Gastropoda

Một số loài ốc ăn thịt như Natica, Murex, Thais... có thể tân công động vật thân mềm. Chúng bám lên vỏ và tiết ra dịnh làm thủng vỏ động vật thân mềm và hút lấy phần thịt

2. Cua biển

Các loài cua biển thích ăn động vật thân mềm nhất là giai đoạn còn nhỏ. Cua dùng càng làm vỡ vỏ động vật thân mềm và ăn thịt

3. Sao biển

là loài động vật ăn thịt chúng thường sống và tân công con mồi ở tầng đáy nên phương pháp nuôi đáy thường gặp trở ngại với loài sinh vật địch hại này.