GIỚI THIỆU

Ngành thủy sản thế giới và nước ta đang có những bước phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật khai thác thủy sản, quản lý môi trường - nguồn lợi thủy sản, quản lý dịch bệnh thủy sản, công nghệ sinh học ứng dụng trong thủy sản và chế biến thủy sản. Ngành thủy sản đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có vị trí và vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển thủy sản của cả nước, chiếm trên 80% tổng diện tích nuôi và sản lượng nuôi của cả nước.

Nhằm góp phần cung cấp thông tin kịp thời tình hình chung về thủy sản, các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thủy sản cũng như các vấn đề mới trong quản lý và phát triển bền vững nghề thủy sản thế giới, trong nước và vùng ĐBSCL, Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ thành lập và thực hiện mạng thông tin điện tử Mekongfish với sự hỗ trợ của Mạng Lưới Các Trung Tâm Nuôi Trồng Thủy Sản Châu Á – Thái Bình Dương (NACA) và các cộng tác viên từ các địa phương. Hy vọng bạn đọc có thể tìm thấy ở Mekongfish như phương tiện phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy sản cũng như phục vụ cho công tác qui hoạch và phát triển thủy sản ở các địa phương. Bạn đọc cũng có thể tìm thấy ở Mekongfish như một diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong học tập và sản xuất. 

Ban Biên tập rất mong được sự đóng góp và cộng tác nhiệt tình của bạn đọc để Mekongfish ngày càng phong phú và phục vụ hiệu quả. Các thông tin liên lạc, xin bạn đọc gửi về địa chỉ email của Ban biên tập như sau:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của bạn đọc. 

Ban biên tập Mekongfish