CỘNG TÁC VIÊN MEKONGFISH

Ban biên tập

PGS. TS. Trương Quốc Phú

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Trần Ngọc Hải

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. TS. Vũ Ngọc Út

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thanh Long

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cộng tác viên

Ks. Cao Mỹ Án

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Cao Tuấn Anh

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Sử Kim Anh

Phòng KHTH, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Huỳnh Hàn Châu

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Từ Thanh Dung

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Dương Trí Dũng

Khoa NN & SHƯD , Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Trần Thị Mỹ Duyên

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Trần Đắc Định

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Nguyễn Xuân Đồng

Viện Sinh học Nhiệt đới

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phạm Minh Đức

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Huỳnh Trường Giang

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Trần Thị Hồng Hạnh

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Bùi Thị Bích Hằng

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Dương Thị Mỹ Hận

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Minh Hậu

 

 

Ths. Trần Thị Tuyết Hoa

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Nguyễn Văn Hòa

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phạm Thị Thu Hồng

Chi cục Thủy sản Vĩnh Long

 

Ks. Trần Tấn Huy

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Đỗ Thị Thanh Hương

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Nguyễn Văn Kiểm

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Lam Mỹ Lan

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Phạm Thanh Liêm

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Thị Kiêm Liên

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Dương Nhựt Long

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phạm Thị Tuyết Ngân

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Trương Trọng Nghĩa

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Thị Như Ngọc

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Trần Sương Ngọc

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Trần Minh Nhứt

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Dương Thị Hoàng Oanh

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Đoàn Nhật Phương

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Tạ Văn Phương

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Bùi Minh Tâm

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ts. Bùi Quang Tề

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

 

Ks. Lê Tân Thới

Sở Thủy sản Trà Vinh

 

Ts. Ngô Thị Thu Thảo

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Phạm Trần Nguyên Thảo

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Nguyễn Quốc Thịnh

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Nguyễn Hương Thùy

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Văn Thường

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ks. Nguyễn Thị Tiên

 

 

Ks. Đặng Thị Mai Thy

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Huỳnh Thanh Tới

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Văn Triều

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phạm Minh Truyền

Trung tâm Khuyến Ngư Trà Vinh

 

Ks. Nguyễn Đình Văn

Sở Khoa học Công Nghệ Cà Mau

 

Ths. Nguuyễn Thị Hồng Vân

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Lê Quốc Việt

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Dương Thúy Yên

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Nguyễn Lê Hoàng Yến

Đại học Tây Đô