ĐỀ TÀI HỢP TÁC TRONG NƯỚC

TT

Tên đề tài

Chủ trì

Cơ quan tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả dự kiến

 

2001

       

1

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình sản xuất giống tôm càng xanh nước xanh cải tiến

Nguyễn Thanh Phương

Hợp phần SUFA (thuộc dự án DANIDA – Bộ Thủy sản)(thuộc dự án DANIDA - Bộ thủy sản)

1/2001-12/2002

Qui trình sản xuất giống tôm càng xanh nước xanh cải tiến với năng suất cao và ổn định và chi phí thấp

2

Chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh qui mô nông hộ

Nguyễn Thanh Phương

Trung tâm Khuyến ngư Trung ương

9/2001-6/2003

Các nông dân và cán bộ được tập huấn xây dựng trại sản xuất giống và vận hành đạt kết quả.

 

2002

       

1

Nghiên cứu cải tiến mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa & ao

Nguyễn Anh Tuấn

Sở KH CN & MT Vĩnh Long

6/2002-5/2004

Qui trình kỹ thuật ương tôm càng xanh trong ao và nuôi tôm trong ruộng lúa và trong ao.

2

Thử nghiệm nuôi sò huyết (Anadara granosa) trong ao nước tỉnh

Trương Quốc Phú

Sở KH CN & MT Tiền Giang

6/2002-6/2004

Các số liệu hiện trạng về mô hình sản xuất sò trong ao. Các dẫn liệu về môi trường nuôi, sinh trưởng, tỉ lệ sống, năng suất và chất lượng sản phẩm.

3

Theo dõi sự thay đổi về mặt môi trường và sinh vật của các vùng chuyển đổi. Dự báo sự thay đổi môi trường sinh vật và thủy sản của các mô hình.

Trương Quốc Phú

Sở KH CN & MT Cà Mau

7/2002-12/2003

Đặc tính thủy sinh vật của các vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Quy luật biến động thành phần và số lượng thủy sinh vật. Dự báo về sự biến động tính chất môi trường nước trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

4

Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh ở tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thanh Phương

Sở KHNC-MT Vĩnh Long

8/2002-12/2004

Các mô hình mẫu về ương tôm giống và nuôi tôm thương phẩm trong ao và mương vườn để tập huấn mở rộng trong tương lai cho tỉnh Vĩnh Long.

5

Nghiên cứu sinh học sinh sản và kỹ thuật sinh sản cá nâu Scatophagus argusBloch

Nguyễn Thanh Phương

Sở KH CN & MT Cà Mau

12/2002-2/2005

Dẫn liệu khoa học về sự thành thục, mùa vụ sinh sản, tính ăn và dự thảo qui trình sinh sản nhân tạo cá nâu

  2003        

1

Quy hoạch nuôi cá bè ở Vĩnh Long

Trương Quốc Phú

Sở NN&PTNT Vĩnh Long

3/2003-6/2003

Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt của quy hoạch; Báo cáo các chuyên đề; Các loại bản đồ (hiện trạng, vùng thích nghi & quy hoạch, lưu tốc nước, độ sâu lòng sông); Xác định được vùng nuôi thích hợp và không thích hợp; Số lượng bè/ tuyến sông đã được khảo sát.

2

Quy hoạch nuôi cá bè ở Cầu Kè - Trà Vinh

Trương Quốc Phú

UBND huyện Cầu Kè

3/2003-6/2003

Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt của quy hoạch; Báo cáo các chuyên đề; Các loại bản đồ (hiện trạng, vùng thích nghi & quy hoạch, lưu tốc nước, độ sâu lòng sông); Xác định được vùng nuôi thích hợp và không thích hợp; Số lượng bè/ tuyến sông đã được khảo sát.

3

Khảo nghiệm một số nông dược và hóa chất cho công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

Trương Quốc Phú

C.ty thuốc trừ sâu Sài Gòn

2/2003-6/2003

LC50-96 giờ của từng loại thuốc lên một số đối tượng cá tạp và trên một số đối tượng nuôi.

4

Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh (M. rosenbergii) trong ruộng lúa tại 3 huyện Mộc Hóa, Tân Hưng và Vĩnh Hưng tỉnh Long An

Dương Nhựt Long

Sở KHCN và MT Long An

3/2003-2/2005

Qui trình kỹ thuật mô hình nuôi tôm bán thâm canh trong ruộng lúa đạt; Năng suất dao động từ 800-900kg/ha

5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học dinh dưỡng, sinh sản và thử nghiệm sinh sản cá đối (Mugil sp) Trần Thị Thanh Hiền Sở KHCN & MT Bạc Liêu 12/2003-6/2006

Thành phần loài cá đối; Đặc điểm sinh họcsinh sản cá đối; Kỹ thuật nuôi thành thục và kích thích sinh sản; Ương cá bột

6

Nghiên cứu phát triển thức ăn và nuôi thâm canh cá rô đồng ( Anabas testudineus) trong ao và bè

Trần Thị Thanh Hiền

- Hợp phần hỗ trợ NTTS nước ngọt (SUFA), Chương trình ngành Thủy sản (FSPS)

5/2003-5/2005

Xác dịnh được nhu cầu dinh dưỡng của cá rô đồng. Báo cáo khoa học về nhu cầu dinh dưỡng của cá rô đồng; Loại thức ăn thích hợp và quy trình chế biến thức ăn cho cá rô đồng; Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô đồng thâm canh trong ao; Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô đồng thâm canh trong lồng; Phổ biến quy trình kỹ thuật nuôi và quy trình chế biến thức ăn viên cho 30 cán bộ khuyến nông địa phương và xuất bản 1000 sách khuyến ngư; 2 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành

7

Xây dựng mô hình nuôi tôm bền vững với qui trình kỹ thuật nuôi tôm sú ghép với cá rô phi ở tỉnh Sóc Trăng Trương Quốc Phú Sở KHCN Sóc Trăng 7/2003-7/2005

Xác định được vai trò của cá rô phi trong các mô hình nuôi ghép tôm-cá rô phi nhằm cải thiện chất lượng nước và giảm chất thải trong nuoi tôm thâm canh; Xây dựng quy trình nuôi ghép có hiệu quả và bền vững

8

Kỹ thuật sản xuất giống và thực nghiệm nuôi thương phẩm cá Kết (Kryptopterus bleekeri) Dương Nhựt Long Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Đồng Tháp 2003- 2006 Xây Dựng Được Quy Trình Sản Xuất Giống Và Nuôi Thương Phẩm Cá Kết

9

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh sản cá Kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) vùng ven biển  tỉnh Bạc Liêu. Dương Nhựt Long Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Bạc Liêu

2003- 2006

Nghiên cứu thành công việc kích thích sinh sản nhân tạo cá Kèo thông qua nuôi vỗ trong ao
  2004        

1

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Bông Lau Dương Nhựt Long Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Sóc Trăng 2004 - 2007 Hoàn chỉnh các nghiên cứu về đặc điểm sinh học cũng như kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Bông Lau
  2007        

1

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá chẽm trong ruộng, ao và lồng ở khu vực nước lợ và nước ngọt tỉnh Hậu giang Trần Ngọc Hải Chi cục Thủy sản Hậu giang 8/2007-8/2008