ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

TT

Tên đề tài

Chủ trì

Cơ quan tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả dự kiến

  2002        
1 Nhận biết tôm càng xanh và càng lửa, cua sen và cua lửa bằng phương pháp diện di Isozyme

Bùi Thị Bích Hằng

ĐHCT

1-12/2002

Phân biệt hai dạng khác nhau của tôm càng xanh và cua
2 Nghiên cứu cá Trắm cỏ để diệt rong nhớt trong ruộng nuôi tôm Sú luân canh với lúa

Trương Hoàng Minh

ĐHCT

1-12/2002

Sử dụng cá trắm cỏ để diệt rong nhớt
  2003        
1 Nghiên cứu sử dụng rong biển trong hệ thống lọc sinh học tuần hoàn

Tô Công Tâm

ĐHCT

6/2003-6/2004

Đây là nghiên cứu có tính khoa học và thiết thực phục vụ cho quy trình sản suất giống thuỷ sản. Thành công của đề tài sẽ góp phần quan trọng vào thực tế sản xuất giống thuỷ sản và còn giảm chi phí cho quá trình thay nước trong hệ thống ương khép kín mà vẫn có một nguồn nước tốt

2 Nghiên cứu ương nuôi ấu trùng cua ghẹ (Portunus pelagicus) trong hệ thống nước xanh

Trần Ngọc Hải

ĐHCT

6/2003-6/2004

Đây là nghiên cứu có tính khoa học và thiết thực cho công tác phục vụ giảng dạy. Những đóng góp liên quan phát triển kinh tế: Thành công của đề tài sẽ góp phần quan trọng vào thực tế sản; Thành công của đề tài sẽ góp phần tạo nghề mới cho người dân trong việc sản xuất giống và nuôi cua ghẹ.

3 Ảnh hưởng của Aflatoxin lên tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá Ba sa (Pangasius bocourti)

Nguyễn Anh Tuấn

ĐHCT

6/2003-6/2005

Ảnh hưởng của AFB1 lên tốc độ tăng trưởng của cá tra. Nồng độ AFB1trong thức ăn gây chết cá tra. Nồng độ AFB1 trong thức ăn không gây hại cá tra. Những biến đổi ở mô gan và mô thận cá tra khi ăn phải AFB1.Những thay đổi về một số chỉ tiêu sinh lý cá tra khi ăn phải thức ăn có chứa AFB1.

  2004        
1 Nghiên cứu khả năng nuôi cua lột (Scylla sp) trong hệ thống tuần hoàn

Trần Ngọc Hải

ĐHCT

6/2004-6/2005

Kỹ thuật và qui trình nuôi cua lột trên bể
2 Thử nghiệm mô hình nuôi ghẹ ở vùng ven biển Sóc Trăng, Bạc Liêu

Đinh Minh Trường

ĐHCT

1/2004-6/2005

Qui trình nuôi ghẹ thương phẩm thích hợp ở điều kiện vùng ven biển và trong rừng ngập mặn
3 Sử dụng nước xử lý bằng ozon trong ương ấu trùng tôm sú (P. monodon)

Nguyễn Lê Hoàng Yến

ĐHCT

1/2004-12/2004

Qui trình ương ấu trùng tôm sú trong hệ thống lọc sinh học tuần hoàn có xử lý ozon; Chất lượng giống tôm sú được nâng cao.

4 Ứng dụng ozon xử lý nước và diệt khuẩn phát sáng (Vibrio) trong bể ương ấu trùng tôm biển (nauplius)

Tạ Văn Phương

ĐHCT 

1/2004-12/2004

 
5

Khả năng sử dụng Artemia hạn chế sự phát triển của nguyên sinh động vật (ciliates) trong hệ thống nuôi luân trùng

Trần Sương Ngọc

ĐHCT 

1/2004-12/2004 

 
6

Nghiên cứu vai trò và sự biến động thành phần giống loài phytoplankton trong ao nuôi tôm sú kết hợp với cá rô phi

Nguyễn Thị Thanh Thảo

ĐHCT 

1/2004-12/2004 

 
7

Khảo sát thành phần giống, loài tôm có giá trị kinh tế ở khu vực Bãi bồi, Cà Mau

Nguyễn Trọng Hồ

ĐHCT 

1/2004-12/2004 

 
8

Khảo sát sự xuất hiện cá kèo họ Gobiidae ở vùng Bãi bồi Tây Ngọc Hiển, Cà mau

Võ Thành Toàn

ĐHCT 

1/2004-12/2004 

 
9

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, hình thái cá tra, ba sa và các con lai

Dương Thúy Yên

ĐHCT 

1/2004-8/2005 

 
10 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản của cá nâu và cá đối Phạm Trần Nguyên Thảo

ĐHCT 

1/2004-12/2004 

 
11

Ảnh hưởng của Vitamin C lên khả năng đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá Tra (Pangasius hypophthalmus) với vi khuẩn Aeromonas hydrophila

Đoàn Nhật Phương

ĐHCT 

1/2004-9/2005

 
12 Điều tra tình hình sử dụng thuốc, hoá chất & dịch bệnh của cá tra  nuôi bè

Nguyễn Quốc Thịnh

ĐHCT

3/2004-8/2005

 
13 Nghiên cứu một số biện pháp làm giảm sự hao hụt của  hậu ấu trùng tôm càng xanh từ lúc xuất hiện đến 15 ngày ương

Trần Văn Bùi

ĐHCT

1/2004-6/2005

 
14 Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật và kinh tế trong nuôi tôm càng xanh - Vĩnh Long Lý Văn Khánh ĐHCT 1/2004-6/2005  
15

Nghiên cứu virus gây bệnh đầu vàng trên tôm sú

Nguyễn Minh Hậu

ĐHCT

1/2004-12/2005

 
16 Phân lập, sưu tần và thiết lập hệ thống lưu trữ các loài vi khuẩn gây bệnh trên tôm cá tại Khoa Thủy Sản, Đại học Cần thơ

Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐHCT

1/2004-9/2005

 
17 Bước đầu nghiên cứu tác nhân gây bệnh gạo trên cá tra (Pangasius hypophthalmus)

Đặng Thị Mai Thy

ĐHCT

1/2004-3/2005

 
  2005        
1 Đánh giá hiệu quả của các mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Huỳnh Văn Hiền

 

ĐHCT

03-12/2005

Báo cáo khoa học về hiện trạng kỹ thuật và kinh tế-xã hội của các mô hình nuôi tôm càng xanh; Có những khuyến cáo nhằm nâng cao hiệu quả của các mô hình

2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học dinh dưỡng và sinh sản lươn đồng (Monopterus albus)

 

Lý Văn Khánh

 

ĐHCT

5/2005-9/2006

Báo cáo khoa học về đặc điểm sinh học dinh dưỡng và sinh sản lươn đồng; Các dữ liệu về đặc điểm sinh học của lươn đồng làm cơ sở cho giảng dạy và ứng dụng trong kỹ thuật sinh sản

  2006        
1 Khảo sát tình hình sản xuất giống cá tra và ba sa ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp

Dương Thúy Yên

ĐHCT

1/2006-12/2006  
2 Tìm hiểu sự biến đổi một số chỉ tiêu sinh lý và tốc độ tăng trưởng của cá đối (Liza subviridis) ở nồng độ muối thấp và ở nước ngọt hoàn toàn

Nguyễn Hương Thùy

ĐHCT

1/2006-12/2006  
3 Khảo sát hiện trạng nghề nuôi tôm sú bán thâm canh và thâm canh ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Trần Văn Việt

ĐHCT

1/2006-12/2006

 
  2007        
1 Nghiên cứu về bệnh Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Phạm Trần Nguyên Thảo

ĐHCT

2/2007-5/2008  
2 Xác định dư lượng của Enrofloxacine và Norfloxacine trên cá tra theo thời gian

Trần Minh Phú

ĐHCT

2/2007-1/2008  
3 Xác định nhu cầu của protein, lipid của cá kèo (Pseudapocryptes elongatus) ở giai đoạn giống

Trần Lê Cẩm Tú

ĐHCT

2/2007-5/2008  
4 Ảnh hưởng thức ăn và mật độ ương lên sự sinh trưởng cá đối (Liza subviridis) từ giai đoạn cá hương lên giống.

Lê Quốc Việt

ĐHCT

2/2007-1/2008  
5 Phân tính phương pháp định lượng Malachite green và Leucomalachite green bằng kỹ thuật HPLC và LC-MS/MS trong điều kiện cụ thể tại phòng thí nghiệm của Khoa Thủy sản

Lê Bảo Ngọc

ĐHCT

2/2007-5/2008  
6 Nuôi sinh khối Copoepoda (Microsetella norvegica) trong bể nuôi composite

Nguyễn Hữu Lộc

ĐHCT

4/2007-3/2008

 
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus, Bloch, 1801)

Hứa Thái Nhân

ĐHCT

2/2007-1/2008

 
8 Phân lập và nuôi nuôi luân trùng nước ngọt

Quách Thế Vinh

ĐHCT

2/2007-2/2008

 
9 Sử dụng sinh khối Artemia để ương cá chẽm giai đoạn hương lên giống

Trần hữu Lễ

ĐHCT

2/2007-5/2008

 
10 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản tôm tít Trần Ngọc Hải ĐHCT 2/2007-5/2008  
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của ốc len (Cerithidea obtusa) Ngô Thị Thu Thảo ĐHCT 2/2007-1/2008