DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

STT

Tên đề tài dự án

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Cơ quan thực hiện

Thời gian

Ghi chú

 

2000

 

 

 

 

1

Áp dụng kỹ thuật trữ lạnh Nitơ lỏng để bảo quản tinh dịch cá Basa và cá tra tại An Giang

TS. Lê Thanh Hùng

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

6/2000 -10/2002

 

2

Nghiên cứu biện pháp phòng bệnh xuất huyết trên vi và xoang miệng cá Basa bằng vaccine

Ths. Hứa Thị Phượng Liên

Đại học An Giang

7/2000 -8/2003

 

3

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và sản xuất giống cá thát lát và cá vồ đém tại An Giang

KS. Vương Học Vinh

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống Thuỷ sản

7/2000 -12/2002

 

 

2001

 

 

 

 

1

Văn hoá tâm linh vùng đất qua hệ thống đình làng ở An Giang

Phạm Văn Thống

Sở Văn hoá Thông tin

5/2001 -6/2003

 

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ cho công tác quản lý môi trường An Giang

TS. Bùi Tá Long

Viện Cơ học ứng dụng

6/2001 -5/2002

 

3

Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư  sản xuất kinh doanh tỉnh An Giang

CN. Đoàn Ngọc Phả

Văn phòng UBND tỉnh

10/2001 -10/2002

 

4

Điều tra thảm thực vật rừng tỉnh An Giang

KS. Nguyễn Đức Thắng

Chi cục Kiểm lâm An Giang

11/2001 -6/2003

 

5

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cỏ Vetiver chống xói mòn, sạt lở và xử lý chất thải tại Tri Tôn và An Phú, An Giang

KS. Nguyễn Trường Giang

Sở Khoa học và Công Nghệ

12/2001 -12/2002

 

 

2002

 

 

 

 

1

Chỉnh lý, bổ sung bản đồ đất tỉnh An Giang tỷ lệ 1/100.000

Ths.Võ Tòng Anh

Trường ĐHAG

4/2002 -8/2004

Chưa nghiệm thu

2

Tổng kết Chương trình nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp kỹ thuật phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang

TS. Bùi Đạt Trâm

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn

4/2002 -12/2003

 

3

Viết lại Chương Văn học - Nghệ thuật (bổ sung) - Địa chí An Giang

Trịnh Bửu Hoài

Hội Văn học nghệ thuật An Giang

5/2002 -7/2002

 

4

Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn cung cấp đạm đối với sức sản xuất của bò lai sind nuôi thịt tại tỉnh An Giang

Ths. Đoàn Hữu Lực

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5/2002 - 5/2004

 

5

Xây dựng mô hình sản xuất giống nấm và nấm hàng hoá có năng suất và chất lượng cao  tại tỉnh An Giang

KS. Phan Ngọc Nhuận

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

6/2002 -6/2004

 

6

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp để giảm giá thành sản xuất và tăng phẩm chất lúa gạo khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ở quy mô HTX 100 ha

TS. Phạm Sỹ Tân

Viện lúa ĐBSCL

6/2002 -6/2004

 

7

Nghiên cứu những luận cứ khoa học để xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2010

KS. Phạm Ngọc Xuân

Sở Tài nguyên và Môi Trường

7/2002 -7/2004

 

8

Điều tra, tìm kiếm khoáng sản aplite làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất gạch ceramic An Giang

KS. Trần Anh Thư

Sở Khoa học và Công Nghệ

12/2002 -3/2004

 

9

Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

KS. Đinh Thị Việt Huỳnh

Sở Tài nguyên và Môi Trường

12/2002 -12/2003

 

 

2003

 

 

 

 

1

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống lúa chất lượng cao ở An Giang năm 2003

TS. Nguyễn Thị Lang

Viện lúa ĐBSCL

1/2003 - 12/2003

 

2

Dự án Xây dựng và Quản lý trang thông tin tỉnh An Giang trên mạng Internet

Ths. Nguyễn trúc Lâm

Trung tâm Thông tin tư liệu

1/2003 - 12/2003

 

3

Nghiên cứu các yếu tố khí tượng thuỷ văn vùng Tri Tôn, Tịnh Biên phục vụ phát triển sản xuất, du lịch, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai lũ quét

TS. Bùi Đạt Trâm

Trung tâm Dự báo Khí tượng tuỷ văn

4/2003 - /2005

 

4

Khảo sát tìm kiếm đánh giá chất lượng sét làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ceramic tỉnh An Giang

KS. Lưu Văn Tâm

Công ty Địa chất và Khoáng sản

4/2003 - 5/2004

 

5

Định hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành kinh tế thuỷ sản tỉnh An Giang giai đoạn 2005 - 2010

Ths .Lưu Vĩnh Nguyên

Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ

6/2003 - 12/2004

 

6

Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hoạt động ở khóm ấp trên địa bàn thành phố Long Xuyên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở

Nguyễn Trung Thứ

Thành Uỷ Long Xuyên

4/2003 - 10/2004

 

7

Nghiên cứu, đo đạc, phân tích chỉ số phát triển con người An Giang năm 2002 (giai đoạn 2002 - 2005)

KS. Trần Thanh Tâm

Sở Khoa học và Công ngệ

4/2003 - 4/2004

 

8

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp đảm bảo nguồn nước cho khu vực phòng thủ tỉnh An Giang

Lê Thanh Vân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

7/2003 - 6/2004

 

9

Quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh An Giang năm 2003

KS. Thái Thị Mỹ Anh

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

6/2003 - 01/2004

 

 

2004

 

 

 

 

01

Xây dựng mô hình truy cập thông tin trên Internet phục vụ phát triển nông thôn ở các Câu lạc bộ nông dân xã

Ths.Nguyễn Trúc Lâm

 

Trung tâm tin học và Thông tin KHCN

6/2004 -12/2005

Đã nghiệm thu tháng 12/2005

02

Ứng dụng dung dịch Anolyte trong bảo quản một số loại nông sản tươi và xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

CN. Tầng Phú An

 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

 

6/2004 - 6/2006

Đang thực hiện

03

 Duy trì, cải tiến và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả từ các dự án thuộc chương trình phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 1998 - 2002 cho các địa phương thuộc nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ths. Phan Thị Yến Nhi

 

 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

 

6/2004 - 6/2006

Đã nghiệm thu ngày 16/6/2006

04

Tổng kết và phát triển mô hình sản xuất nông thủy sản trong mùa nước nổi để tăng thu nhập cho người dân tỉnh An Giang

TS.Dương Ngọc Thành

 

Viện NC & PT hệ thống canh tác

7/2004 -7/2006

Đã nghiệm thu ngày 18/7/2006

05

Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất tỉnh An Giang.

Nguyễn Văn Giắng

 

 Đoàn ĐC Thủy văn-ĐC Công trình  804.

06/2004 -11/2005

Đã nghiệm thu tháng 12/2005

06

Sưu tầm văn học dân gian tỉnh An Giang.

 

 TS. Huỳnh Công Tín

 

Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa ĐBSCL

8/2004 - 8/2006

Đã nghiệm thu ngày 28/7/2006

07

Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở  An Giang

Ths. La Hồng huy

 

Đại học An Giang

7/2004 -11/2005

Đã nghiệm thu tháng 12/2005

08

 Nghiên cứu biên soạn lịch sử Tiểu Đoàn 512 tỉnh An Giang.

Thượng tá.

 Bùi Thanh Châu

 

BCH Quân sự  Tỉnh

6/2004 - 6/2006

Đang thực hiện

09

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng dữ liệu hệ thông tin địa lý để phát triển KTXH tỉnh An Giang

 Ths. Hỳnh Tiến Đạt

 

Đại học Bách khoa TP.HCM

9/2004 -

9/2005

Nghiệm thu ngày 14/11/2005

10

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh An Giang

 TS. Vũ Thị Phương Anh

 

Viện Nghiên cứu Giáo dục- ĐH Sư phạm .TPHCM

10/2004 -

10/2006

Đang thực hiện

11

Áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn cho các DN chế biến nông thủy sản tỉnh An Giang

KS. Nguyễn Thị Truyền

 

Viện TNMT -ĐHQG TP.HCM

12/2004 -

12/2005

Nghiệm thu tháng 12/2005

 

2005

 

 

 

 

01

Quan trắc mội trường và xác định tác nhân gây bệnh trên cá da trơn (Basa, tra) và tôm càng xanh ở tỉnh An Giang

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

 

Trường Đại học Cần Thơ

4/2005 -10/2006

Đang thực hiện

02

Điều tra nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn An Giang

TS. Nguyễn Thanh Tùng

 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II TP.HCM

4/2005 -12/2006

Đang thực hiện

03

Điều tra đánh giá hiện trạng công nghệ tỉnh An Giang

 TS. Võ Văn Huy

 

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

7/2005 - 7/2006

Đã nghiệm thu ngày 04/8/2006

04

Nghiên cứu hạn kiệt, giải pháp phòng chống trên địa bàn tỉnh An Giang

TS. Bùi Đạt Trâm

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn An Giang

6/2005 - 6/2007

Đang thực hiện

05

Xây dựng bảo tồn vườn thực vật rừng quí hiếm tỉnh An Giang

 KS. Nguyễn Đức Thắng

 

Chi cục kiểm lâm An  Giang

2005 -2009

Đang thực hiện

06

Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm nuôi cá sinh thái theo tiêu chuẩn của Naturland và Aqueservice

KS. Nguyễn Thị Dung

 

Hiệp hội AFA

6/2005 - 6/2007

Đang thực hiện

07

Dự án: Phát triển hệ thống sản xuất giống lúa nguyên chủng và giống lúa xác nhận chất lượng cao

 KS. Võ Thanh Dũng

 

Trung tâm Khuyến nông An Giang

4/2005 - 4/2007

Tổ chức khảo sát và tập huấn

08

Dự án: Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm chế biến thủy sản phục vụ cho thị trường

 KS. Phạm Thị Thanh Tâm

 

Công ty Agifish

8/2005 - 8/2006

Đã nghiệm thu tháng 8/2006

09

Đề tài: Thực nghiệm sản xuất và nuôi thương phẩm tôm toàn đực

Ths. Hoàng Thị Thủy Tiên

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

10/2005 -10/2007

Đang thực hiện

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn