DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

STT

Tên đề tài

dự án

Chủ nhiệm đề tài, dự án

Cơ quan thực hiện

Thời gian

Ghi chú

 

2000

 

 

 

 

1 Nghiên cứu xây dựng qui trình kiểm tra chất lượng tôm sú giống tại Cà Mau Lý Thị Thanh Loan

 

Viện Nghiên cứu NTTS II.    
2 Chuyển giao công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh với mô hình nước xanh cải tiến. Nguyễn Văn Trung

 

Trung Tâm Khuyến ngư.    
3 Điều tra nuôi tôm sú trong vùng ngọt hoá Trương Văn Triền

 

Trung tâm Khuyến Ngư.    
4 Luận cứ khoa học phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất tỉnh Cà Mau. Cao Phương Nam

 

Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường.  

 

5 Mô hình nuôi tôm sú thâm canh vùng biển Tây Cà Mau Võ Tấn Lộc

 

Lâm ngư trường Sào Lưới  

 

 

2001

 

 

 

 

1

Xây dựng qui trình sản xuất tôm sú giống chất lượng cao tại Cà Mau. Vũ Anh Tuấn

 

Phân Viện nghiên cứu NTTS Minh Hải 3/2003 kết thúc

 

 

2

Xây dựng  mô hình ứng dụng kỹ thuật ương, nuôi tôm càng xanh phục vụ phát triển kinh tế vùng ngọt hoá tỉnh Cà Mau.  Trần Phú Cường

 

Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường  

 

 

2002

 

 

 

 

1

Nghiên cứu hiện trạng tài nguyên sinh vật và môi trường, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững khu đa dạng sinh học ở LNT 184 Cà Mau

Nguyễn Văn Bé

 

Lâm Ngư trường 184

   

2

Bước đầu đánh giá tính bền vững của hệ thống canh tác vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất tỉnh Cà Mau, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2002 - 2005 và định hướng 2010

Cao Phương Nam

Lê Quang Trí

 

Trung Tâm Tư vấn & CGCN

   

3

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và kỹ thuật sinh sản cá nâu ở Cà Mau.

Võ Thành Tiếm

 

Chi cục BVNL Thủy sản Cà Mau.

   

4

Sinh sản nhân tạo tôm thẻ chân trắng

Nguyễn Quốc Đạt

 

Trung Tâm Khuyến ngư Tỉnh Cà Mau

   

 

2003

 

 

 

 

1

Dự án tiếp nhận và chuyển giao công nghệ và sinh sản nhân tạo giống sò huyết

Trương Văn Triền

Trung Tâm Khuyến ngư Tỉnh Cà Mau

 

 

2

Xây dựng mô hình nuôi cá rô Phi đơn tính sản lượng cao

Nguyễn Văn Trung

Trung Tâm Khuyến ngư Tỉnh Cà Mau

 

 

3

Nuôi cá mú đen chấm đỏ (Ecoioides) thương phẩm trong ao đất.

Nguyễn Công Thành

Phân Viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải

 

 

4

Điều tra nguồn lợi hải sản ven bờ tỉnh Cà Mau (Giới hạn cho tôm và cá bãi bồi)

 

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

 

 

 

2004

 

 

 

 

01

Thử nghiệm mô hình nuôi cua bán thâm canh trong rừng ngập mặn bằng con giống nhân tạo.

Nguyễn Công Thành

Phân Viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải

   

02

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm khép kín, sử dụng các đối tượng sinh học để xử lý và tái sử dụng nguồn nước ô nhiễm sau khi nuôi

Lê Thị Siêng

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam

   

03

Nuôi cá rô phi dòng GIF phục vụ xuất khẩu ở tỉnh Cà Mau

Lê Quốc Tuấn

Trung Tâm khuyến ngư Cà Mau 

   

04

Nghiên cứu đặt điểm sinh học và thử nghiệm sinh sản cá ngát ở Cà Mau

Trần Ngọc Hải

Nguyễn Trung Chánh

 

 

   

05

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ vào nuôi tôm cho thanh niên.

Trương Tấn Thống

Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật

   

06

Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nuôi nghêu ở bãi cát Khai Long xã Đất Mũi- Huyện Ngọc Hiển- Tỉnh Cà Mau

Nguyễn Hoàng Khương

Phòng NN-TS&PTNT Ngọc Hiển

   

07

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cá chình quy mô nông hộ ở huyện Thới Bình

Phan Văn Phải

Trung Tâm khuyến ngư Cà Mau 

   

08

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cá chình quy mô nông hộ ở Lâm Ngư Trường Sông Trẹm

Nguyễn Ngọc Tuấn

Lâm Ngư trường Sông Trẹm

   

09

Hỗ trợ Phụ nữ nghèo xã Tân Thành ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cá chình trong môi trường nước ngọt

Lý Thụy Bích Thủy

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cà Mau

   

10

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi cá bống tượng quy mô nông hộ xã Tân Thành – Thành phố Cà Mau

Nguyễn Tấn Lăng

 

Phòng Kinh tế Thành phố Cà Mau

   

 

2005

 

 

 

 

01

Điều tra tiềm năng và phương hướng khai thác tài nguyên vùng ven biển - cửa sông ven biển huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Ts Nguyễn Xuân Thuyên

 

Trung Tâm nghiên cứu phát triển đồng bằng sông cửu long - Bộ KH&CN

   

02

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình sản xuất giống cá bống tượng tại Cà Mau

Thiều Lư

Phân Viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải

   

03

Nghiên cứu xây dựng qui trình nuôi vỗ tôm sú bố mẹ thành thục và phát dục tại Tân Ân Tỉnh Cà Mau

Nguyễn Trung Chánh

Trung Tâm khuyến ngư Cà Mau 

   

 

2006

       

01

Nghiên cứu một số bệnh cá bống tượng nuôi thương phẩm tại tỉnh Cà Mau và các giải pháp phòng trị

Ngô Thị Thanh Thủy

Phân Viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải

   

02

Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phầm cá trê vàng

Nguyễn Thanh Toàn

 

Phòng NN,TS&PTNT Huyện Thới Bình

   

03

Ứng dụng chế phẩm sinh học EM.ZEO nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước

Trịnh Minh Tú

 

Phòng Kinh Tế Huyện Cái Nước

   

04

Mô hình nuôi cá lát thát còm trong ao đất

Trần Văn Hiện

 

Phòng NN,TS và PTNT Thới Bình

   

Nguồn: Sở Khoa học Công Nghệ Cà Mau