DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN (TIỀN GIANG)

TT

Đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

 

2004

 

 

 

 

1

Sản xuất tôm sú không sử dụng kháng sinh

Trung Tâm Giống thủy sản.

- Ứng dụng phương pháp vật lý (ozone) trong xử lý nước, xử lý tôm mẹ và xử lý nauplius. - Sử dụng chế phẩm sinh học trong khi ương nuôi ấu trùng tôm. - Xét nghiệm con giống bằng phương pháp mô học và PCR để đánh giá chất lượng con giống.

9/2004-9/2005

 

2

Xác định các bệnh thường gặp trong nuôi cá bè khu vực tỉnh Tiền Giang.

Sở Thủy sản

- Xác định các tác nhân gây bệnh bằng phương pháp soi kính hiển vi điện tử. - Sử dụng một số hóa chất và thuốc phòng trị bệnh cho cá. Xác định loại thuốc phòng và trị bệnh hữu hiệu cho từng loại cá phù hợp với túi tiền của người nuôi.

9/2004-9/2005

 

 

2006

 

 

 

 

1

Chương trình hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn SQF1000 cho vùng nuôi cá tra Tỉnh TG

Sở Thủy sản

Tập húân cán bộ & ngư dân về an toàn vệ sinh trên nguyên liệu theo chương trình SQF Xây dựng qui trình SQF gồm 10 bước

01/2006-12/2010

 

2

Tiếp nhận chuyển giao qui trình sinh sản nhân tạo loài cua biển; nuôi cua thương phẩm từ cua giống sinh sản nhân tạo

Trung tâm Giống thủy sản

Tiếp nhận kỹ thuật sinh sản nhân tạo cua biển. Ương nuôi từ ấu trường lên cua giống. Nuoâi cua thương phẩm từ cua giống sinh sản nhân tạo.

01/200601/12/2007

 

3

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM): xử lý môi trường, tăng năng suất vật nuôi, phòng chống bệnh trong nuôi trồng thủy sản

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng & dịch vụ KHCN

Thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM: để xử lý môi trường, tăng trọng tôm, cá và phòng chống bệnh trên đối tượng: nuôi tôm công nghiệp, cá bè và cá trong ao đất.

01/200601/12/2007