Giáo trình Tiếng Anh Chuyên ngành Thuỷ sản 
(Tác giả: PGs. Ts. Nguyễn Anh Tuấn, Ts. Lê Thanh Hùng và PGs. Ts. Nguyễn Thanh Phương): Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên đại học và học viên cao học. Giáo trình được biên soạn gồm 23 bài học có chủ đề khác nhau về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản và được cấu trúc kiến thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để dẫn dắt sinh viên hay học viên từ những vấn đề kỹ thuật tương đối phổ quát và đơn giản đến những kỹ thuật phức tạp và tinh vi. Ngoài việc giới thiệu các thuật ngữ vực lĩnh vực thủy sản, sách còn có phần hướng dẫn văn phạm đơn giản để người học có thể tìm hiểu trong quá trình sử dụng sách. Sách do nhà xuất bản Nông nghiệp tái ấn hành năm 2004 với 308 trang. Bạn đọc có thể liên hệ mua hoặc tham khảo tại Thư viện Khoa Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ (liên hệ Cô Đặng Thị Thu Thanh – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi số 831530 - số lẻ 8406).


Nguyên lý và kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 
(tác giả: PGs. Ts. Nguyễn Thanh Phương, Ts. Trần Ngọc Hải, Ts. Trần Thị Thanh Hiền và PGs. Ts. Marcy N. Wilder): 

Sách được viết thành 7 phần chính gồm sinh học cơ bản của tôm, thiết kế và xây dựng trại giống, nuôi và chuẩn bị tôm mẹ, ương ấu trùng, ương tôm giống, chuẩn bị thức ăn tươi sống cho ương ấu trùng và một số bệnh thường gặp trong sản xuất tôm càng xanh. Ngoài ra, sách còn có phần phụ lục với nhiều số liệu hay để tham khảo. Sách in trên giấy đẹp và hình màu. Kèm theo sách còn có băng hình video về qui trình ương ấu trùng tôm càng xanh nước xanh cải tiến. Sách do nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2003. Bạn đọc có thể liên hệ mua sách và băng hình hoặc tham khảo tại Thư viện Khoa Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ (liên hệ Cô Đặng Thị Thu Thanh – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi số 831530 - số lẻ 806)

Sách quản lý sức khỏe trong ao nuôi tôm (Health management in shrimp ponds): Sách do nhóm tác giả Pornlerd Chanratchakool, James F. Turnbull, Simon J. Funge-Smith, Ian H. MacRae và Chalor Limsuwan biên soạn và tái bản lần 3). Sách được PGs. Ts. Nguyễn Anh Tuấn, PGs. Ts. Nguyễn Thanh Phương, Ths. Đặng Thị Hoàng Oanh và Ts. Trần Ngọc Hải dịch sang tiếng Việt. 

Sách được viết thành nhiều phần bao gồm tất cả cả vấn đề về kỹ thuật nuôi tôm nước lợ (tôm biển) như chọn lựa địa điểm nuôi, các đặc điểm của ao nuôi, thiết kế và xây dựng ao nuôi, chuẩn bị ao, giống, quản lý thức ăn, quản lý môi trường ao nuôi, thu hoạch, bệnh tôm, việc dùng hóa chất trong nuôi tôm. Sách còn bao gồm một số thuật ngữ, hỏi đáp về một số vấn đề thường gặp trong nuôi tôm. Ŀây là một quyển sách hay và rất căn bản về nuôi tôm mà các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, kỹ thuật và nông dân rất nên tham khảo. Sách do nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2004. Bạn đọc có thể liên tham khảo tại Thư viện Khoa Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ (liên hệ Cô Ŀặng Thị Thu Thanh – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi số 831530 - số lẻ 8406)

A guide to small-scale marine finfish hatchery technology (Sih-Yang Sim, Michael A. Rimmer, Joebert D. Toledo, Ketut Sugama, Inneke Rumengan, Kevin Williams and Micheal J. Phillips). 

Sách viết về kỹ thuật ương các loài cá biển, nhất là cá mú trong trại giống qui mô nhỏ. Sách được viết thành nhiều phần như giới thiệu, thiết kết và trang thiết bị trại giống, thức ăn tự nhiên và nhận tạo, những vấn đề chính trong vận hành trại giống, huấn luyện và chuyển giao công nghệ, quản lý,… Nội dung sách hay, có tính thực tiển và dễ ứng dụng. Sách được viết bằng tiếng Anh đơn giản nên dễ đọc. Có thể tải miễn phí từ trang web của NACA (www.enaca.org/marinefish/ hay www.enaca.org/aciar/) hay của www.mekongfish.net.vn. 

A practical guide to feeds and feed management for cultured groupers (Sih-Yang Sim, Michael A. Rimmer, Kevin Williams, Joebert D. Toledo, Ketut Sugama, Inneke Rumengan and Micheal J. Phillips). 

Sách viết về kỹ thuật sử dụng thức ăn trong nuôi cá mú. Sách được viết thành nhiều phần như giới thiệu, sử dụng thức ăn cá tạp, sử dụng thức ăn viên, bảo quản và quản lý chất lượng thức ăn, quản lý cho ăn, đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn. Nội dung sách hay, có tính thực tiển và dễ ứng dụng. Sách được viết bằng tiếng Anh đơn giản nên dễ đọc. Có thể tải miễn phí từ trang web của NACA (www.enaca.org/marinefish/ hay www.enaca.org/aciar/) hay của www.mekongfish.net.vn. 

Hình thái và Giải phẫu động vật thân mềm (Mollusca) (tác giả: Ts. Trương Quốc Phú):. 
Sách được viết thành 10 chương, trong đó các đặc điểm về hình thái học và giải phẫu học tổng quá của ngành và của từng lớp thuộc ngành động vật thân mềm đã được trình bày rõ ràng với các hình ảnh được chọn lọc cẩn thận. Phần phân loại đến Họ và Giống giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về sự đa dạng trong phân loại, sinh học và sinh thái học của ngành. Sách do nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2006. Bạn đọc có thể liên hệ mua sách hoặc tham khảo tại Thư viện Khoa Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ (liên hệ Cô Đặng Thị Thu Thanh – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay gọi số 831530-8406