Nguồn tin: David J. W. Moriarty (1999). Disease control in shrimp Aquaculture with probiotic bacteria. Biomanagement system Pty. Ltd., 315 Main road, Wellington point. Quennsland 4160 Australia and Department of Chemical Engineering. The University of Queensland. Qld. 4072 Australia.

Tóm tắt:

Tổng sản lượng tôm nuôi trên thế giới bị giảm phần lớn nguyên nhân do bệnh, một phần do vi khuẩn phát sáng Vibrio hoặc virus gây ra.

Một lượng lớn thuốc kháng sinh đã được sử dụng, nhưng không có hiệu quả trong nhiều trường hợp hoặc làm tăng độc lực của mầm bệnh và nó cũng là nguyên nhân gây nên sự kháng thuốc cho dòng vi khuẩn gây bệnh trên người. Áp dụng kỹ thuật sử dụng vi sinh vật hữu ích là một giải pháp để giải quyết vấn đề này. Quần thể vi sinh trong các bể nuôi hoặc trong ao nuôi có kích thước lớn có thể thay đổi bằng việc thêm vào những dòng vi khuẩn có ích thay cho những dòng gây bệnh. Kết quả cho thấy số lượng lớn vi khuẩn phát sáng giảm khi bổ sung dòng chọn lọc Bacillus vào. Một nông trại ở Negros, Philippines, bị thiệt hại do vi khuẩn phát sáng Vibrio khi sử dụng liều cao kháng sinh cho vào thức ăn; nhưng đã đạt được tỉ lế sống 80-100% khi bổ sung vi sinh vật hữu ích trong tất cả các ao nuôi tôm.

Người dịch: Ths. Phạm Thị Tuyết Ngân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học Ứng dụng, Khoa Thuỷ sản, Đại học Cần thơ.