Nguồn tin: Craig A. Shoemaker, Phillip H. Klesius, Joseph M. Bricker. 1999. Efficacy of a modified live Edwardsiella ictaluri vaccine in channel catfish as young as seven days post hatch Aquaculture 176.

Bốn loại vaccine được dùng trong nghiên cứu bao gồm 3 loại vaccine sống cải tiến dưới dạng đông khô (Immuno X+5, Immuo2 X+5, Serial 1A) và 1 loại vaccine sống truyền thống (RE-33). Cá da trơn (Ictalurus punctatus) được gây miễn dịch bằng phương pháp ngâm ở các ngày tuổi khác nhau là 7, 10, 12, 14, 16 và 31. Ở ngày thứ 20-21 sau khi gây miễn dịch với vaccine, cá được gây cảm nhiễm với E. ictaluri bằng phương pháp ngâm và tỉ lệ cá chết được ghi nhận trong 14 ngày.

Cá được gây miễn dịch với vaccine RE-33 ở 12, 14, 16, 31 ngày tuổi với thời gian ngâm cá trong vaccine là 2 và 10 phút. Sau thời gian gây cảm nhiễm, tỉ lệ sống của cá được ghi nhận 45,3-79,5%. Khi cá được ngâm với vaccine trong 2 phút thì đều biểu hiện hiệu quả bảo hộ của vaccine đối với E. ictaluri. Trong khi đó, cá ở 16 ngày tuổi và được ngâm với vaccine trong 10 phút thì cho kết quả ngược lại.

Hiệu lực của các loại vaccine trên cũng được đánh giá ở cá 7 và 10 ngày tuổi bằng phương pháp ngâm trong 2 phút. Kết quả cho thấy đối với cá 7 ngày tuổi, tỉ lệ sống của cá được gây miễn dịch dao động khoảng 58,4-77,5%; cá 10 ngày tuổi thì dao động khoảng 64,1-78,9%. Như vậy, hiệu lực của vaccine đã thể hiện được khi cá được gây miễn dịch ở giai đoạn 7 ngày tuổi.

Người dịch: Ks. Đoàn Nhật Phương, BM Sinh học và Bệnh TS, Khoa Thủy sản, Đại học Cần thơ.