Nguồn tin: Emma J. Fajer-Ávila, María Soledad Morales Covarrubias, Selene Abad-Rosales, Ana Roque, Pablo Meza-Bojórquez and Crisantema Hernández-González. 2005. Effectiveness of oral Elancoban™ and Avimix-ST™ against Nematopsis (Apicomplexa: Porosporidae) gametocyts infecting the shrimp Litopenaeus vannamei. Aquaculture, Volume 244 (1-4): 11-18.

Tóm tắt

Gregarine từ giống Nematopsis thường lây nhiễm trong ruột tôm trắng Litopenaeus vannamei nuôi ven bờ Thái bình dương ở Mexico. Sinh trưởng chậm và tử vong của tôm trắng thường đồng thời với lây nhiễm gregarine

Kiểm soát sự lây nhiễm bằng những phương pháp thực nghiệm thay vì kháng sinh đang ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong các trại nuôi tôm ở Mexico. Tuy nhiên chưa có công bố về phương pháp chữa trị có hiệu quả cho bệnh này. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của việc sử dụng sodium monensin (ElancobanTM) và sulfachloropyrazine (Avimix-STTM) trong việc tẩy bào tử Nematopsis trong ruột của tôm trắng bị nhiễm bệnh. Bốn thí nghiệm được thực hiện với những liều lượng thuốc khác nhau trên tôm bị nhiễm bệnh thông qua việc cho ăn thức ăn có trộn thuốc trong 5 ngày liên tục. Hệ thống thí nghiệm gồm có bể kính chứa 8-10 con tôm. Nồng độ kháng sinh biến động từ 2-8 g/kg (ElancobanTM) và từ 2- 7 g/kg (Avimix-STTM). Sau 5 ngày, cả hai sản phẩm đã làm giảm đáng kể cường độ nhiễm của Nematopsis khi so sánh với nghiệm thức không dùng thuốc. Sử dụng ElancobanTM ở mức 5.5- 6.0 g/kg đã làm giảm 92 – 94% bào tử Nematopsis và Avimix-STTM ở mức 2.5-3.5 g/kg đã làm giảm 83 – 85% bào tử Nematopsis. Không xảy ra hiện tượng tôm bị tử vong trong quá trình sử dụng các lọai thuốc nói trên. Thí nghiệm chứng tỏ hiệu quả của ElancobanTM và Avimix-STTM trộn vào thức ăn để kiểm soát bào tử Nematopsis trên tôm trắng Litopenaeus vannamei.

Người dịch: Ts. Ngô Thị Thu Thảo - Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.