Nguồn tin: Maximiliano Sanchez-Barajas; Marco Agustin Linan-Cabello; Alfredo Mena-Herrera. 2008. Detection of yellow-head disease in intensive freshwater production systems of Litopenaeus vannamei . Springer Science+Business Media B.V. 2008. 

Tóm tắt:

Việc nuôi các loài tôm Penaeid trong các vùng nội địa bằng nước ngầm với độ mặn thấp góp phần đáng kể trong sự phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Bệnh đầu vàng trên tôm đã được báo cáo ở rất nhiều nước Châu Á và Mỹ La Tinh và trong hầu hết các trường hợp các nhân tố gây bệnh chưa được xác định rõ ràng.

Trong nghiên cứu này, kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase đảo ngược (RT-n PCR) đã được ứng dụng để phát hiện bệnh đầu vàng (YHD), bệnh đốm trắng (WSSV) và bệnh virus trên mang (GAV) trong suốt các vụ nuôi đơn tôm thẻ Litopenaeus vannamei tại hai trại nuôi thịt ở vùng Colima, Mexico. Tôm thẻ được nuôi trong nước thuần ngọt với mật độ 70 con/m2 và 25 con/m2 và độ cứng của nước trong ao nuôi là 390 và 450m/l (CaCO3) tương ứng với mật độ nuôi. Độ mặn trong năm là 0ppm. Kết quả thu được cho thấy các mẫu tôm âm tính (không có bệnh) với WSSV và GAV nhưng dương tính với YHV với độ nhiễm bệnh là 13% trong thời gian 60 ngày theo dõi. Trong thời gian này sự tăng trưởng của tôm giảm ở trại nuôi 1. Sự nhiễm bệnh tuân theo quy luật lan truyền và nhiều tác nhân khác nhau đã được thảo luận bao gồm cả việc tăng mật độ tôm nuôi và hàm lượng oxy thấp có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng ảnh hưởng của YHV trên sức khỏe của tôm tại trại nuôi F1.

Người dịch:Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TT Ứng dụng và chuyển giao công nghệ TS, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.