Trang này giới thiệu những thông tin tổng quát về những loài thủy sản có giá trị kinh tế bao gồm cá, tôm, cua, nhuyễn thể, rong biển...

Bạn đọc có thể tra cứu về hình thái, phân bố, tính ăn... của một số đối tượng này.