Pangasius hypophthalmus

(Sutchi catfish)

Pangasius hypophthalmus (Sauvage, 1878)

 

 

Photo: Philip Cacot

Họ

Pangasiidae

Bộ:  

Siluriformes

Lớp phụ: 

 

Lớp:

Actinopterygii

Tên tiếng việt:

Cá Tra

Tên tiếng Anh:

Sutchi catfish

Kích thước tối đa:

130 cm, 44 kg

Hình thái:

Vây có màu xám đen hay đen; có 6 tia vi lưng; lược mang thường phát triển; cá nhỏ có một sọc đen chạy dọc theo đường bên và một sọc đen chạy dọc dưới đường bên, cá trưởng thành có màu xám. Có một viền đen ở giữa vi hậu môn; viền đen trên mỗi thùy đuôi.

Phân bố:

Asia: Lưu vực sông Mêkong, Chao Phraya. Được nuôi phổ biến ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Môi trường sống

Các thủy vực nước chảy như những con sông lớn, các nhánh sông

Đặc điểm sinh học:

 

Giá trị kinh tế:

Cá có thịt ngon. Đây là đối tượng nuôi quan trọng nhất ở vùng nước ngọt Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Tham khảo:

http://www.fishbase.org/

Tổng hợp tài liệu: Ts. Trương Quốc Phú