Portunus pelagicus

(Blue swimming crab)

Portunus pelagicus (Linnaeus, 1766)

 

 


http://www.ciesm.org/

 

Họ

Portunidae

Bộ:  

Decapoda

Lớp phụ: 

 

Lớp:

Malacostraca

Tên tiếng việt:

Ghẹ xanh

Tên tiếng Anh:

Blue swimming crab, sand crab

Kích thước tối đa:

 

Hình thái:

Thông thường vỏ màu xanh có các chấm trắng.

Phân bố:

Phân bố rất rộng, có ở vùng nước ven bờ cũng như ngoài khơi từ Bắc đến Nam

Môi trường sống

Ghẹ trưởng thành sống ở môi trường có độ mặn 29-31‰ , độ sâu 4-10m, chất đáy là cát, cát bùn.

Đặc điểm sinh học:

Mùa vụ sinh sản của ghẹ xanh kéo dài quanh năm, nhưng ở Miền Trung thời gian ghẹ ôm trứng chủ yếu là tháng 2-5.

Giá trị kinh tế:

Ghẹ xanh là đối tượng xuất khẩu có giá trị cao cả ở thị trường nội địa. Sản lượng khai thác tự nhiên trong năm 1998 là 800 tấn.

Tham khảo:

DANIDA-Bộ Thủy sản (2003). Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam.
http://www.ciesm.org/atlas/pix/photos/PortunuspelagicusP.jpeg (31/03/2007)

Tổng hợp tài liệu: Ts. Trương Quốc Phú