Paphia undulata

(Undulated surf clam)

Paphia undulata (Born, 1778)


http://www.carnegiemnh.org/

Họ: Veneridae
Bộ: Veneroida
Lớp phụ: Heterodonta
Lớp: Bivalvia
Tên tiếng việt: Nghêu lụa, Sò lụa
Tên tiếng Anh: Undulated surf clam
Kích thước tối đa:  

Hình thái:

Vỏ cỡ trung bình, hình oval dài, mặt ngoài láng có những vân hình chữ chi ở khắp mặt vỏ. Mặt ngoài vàng nhạt, mặt trong trắng. Chiều dài trung bình 50-65 mm, chiều cao 25-30 mm và chiều rộng 15-20 mm.

Phân bố:

Hà Tiên, Rạch Giá (Kiên Giang), quanh đảo Bà Lụa (Bình Thuận)

Môi trường sống: Sống trên đáy cát bùn ven bờ

Đặc điểm sinh học:

 
Giá trị kinh tế: Thịt Nghêu Lụa tươi sống , chế biến đông lạnh hoặc đóng hộp được tiêu thụ rộng trong thị trường nội đ5a và xuất khẩu

Tham khảo:

DANIDA-Bộ Thủy sản (2003). Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam.
http://www.carnegiemnh.org/mollusks/images/biv_mar/12th.jpg (31/03/2007)   

Tổng hợp tài liệu: Ts. Trương Quốc Phú