Artemia franciscana

 Brine shrimp

Artemia franciscana  (Linnaeus 1758)

 

 

 

Photo: Nguyen Thi Hong Van

Họ

Artemiidea

Bộ:  

Anostraca

Lớp phụ: 

Branchiopoda

Lớp:

Crustacea

Tên tiếng việt:

Artemia

Tên tiếng Anh:

Brine shrimp

Kích thước tối đa:

 15 cm

Hình thái:

Artemia trưởng thành (dài khoảng 10-12 mm) có cơ thể kéo dài với hai mắt kép, ống tiêu hóa thẳng, râu cảm giác và 11 đôi chân ngực. Con đực có đôi gai giao cấu ở phần sau của vùng ngực (vị trí sau đôi chân ngực thứ 11). Con cái rất dễ nhận dạng nhờ vào túi ấp hoặc tử cung nằm ngay sau đôi chân ngực thứ 11

Phân bố:

Artemia có mặt ở tất cả các châu lục trên thế giới, tuy nhiên sự phân bố này mang tính đặc trưng của loài:

            Artemia tunisiana        : Châu âu

            Artemia franciscana   : Châu Mỹ (Bắc, Trung và Nam Mỹ)

            Artemia perrsimilis      : Achentina

            Artemia urmiana         : Iran

            Artemia monica          : Mono Lake, CA-USA

Môi trường sống

Sống trong môi trường nước mặn có độ mặn từ 70ppt trở lên.

Đặc điểm sinh học:

Có hai phương thức sinh sản: đẻ con và đẻ trứng tuỳ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường sống nhất là thức ăn và nhiệt độ.

Giá trị kinh tế:

Trứng Artemia có giá trị kinh tế cao và là nguồn thức ăn không thể thiếu cho hoạt động trại giống thuỷ sản, giá khoảng 150 – 200USD/kg khô (trứng có nguồn gốc từ Artemia franciscana thả nuôi tại ruộng muối Vĩnh Châu - Bạc Liêu).

Tham khảo:

Artemia: nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (2007).

Tổng hợp tài liệu:  Nguyễn Thị Hồng Vân