Macrobrachium rosenbergii

(Giant freshwater prawn)

Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879

 

 


Photo:  Truong Quoc Phu

Họ

Palaemonidae

Bộ:  

Decapoda

Lớp phụ: 

Eumalacostraca

Lớp:

Malacostraca

Tên tiếng việt:

Tôm Càng Xanh

Tên tiếng Anh:

Giant freshwater prawn

Kích thước tối đa:

 

Hình thái:

Tôm Càng Xanh trưởng thành có màu xanh, thân có khoang đậm khoang lợt. Mép trên chủy đầu (rostrum) có 12-14 gai, mép dưới có 12 gai. Đôi chân bò thứ 2 của con đực lớn hơn nhiều so với con cái. Vỏ đốt bụng II bao trùm lên vỏ của đốt bụng I và III

Phân bố:

Tôm Càng xanh phân bố ở vùng Ấn Đô - Tây Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, tôm Càng Xanh phân bố chủy yếu ở Nam Bộ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây tôm Càng Xanh được di giống về nuôi ở một ôs1 tỉnh Miền Trung và Miền Bắc.

Môi trường sống

Tôm Càng Xanh sống trong các thủy vực nước ngọt như: Sông, kênh rạch, ao hồ. Trong thời kỳ sinh sản tôm Càng Xanh di cư đến vùng cửa sông nơi có độ mặn từ 12-18‰ để sinh sản.

Đặc điểm sinh học:

Tôm Càng Xanh sinh trưởng nhanh, có thể đạt kích thước thương phẩm sau 5-7 tháng nuôi.
Tôm Càng Xanh sinh sản vào tháng 3-4 hàng năm, chúng di cư đến vùng cửa sông để sinh sản. Ấu trùng phát triển trong nước lợ khoảng 30 ngày, sau đó chúng biến thái thành tôm con và bắt đầu đi vào môi trường nước ngọt sinh sống.

Giá trị kinh tế:

Tôm Càng Xanh là đối tượng xuất khẩu quan trọng.

Tham khảo:

DANIDA-Bộ Thủy sản (2003). Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam.

Tổng hợp tài liệu: Ts. Trương Quốc Phú