Panulirus ornatus

(Yellow ringspiny lobster)

Panulirus ornatus (Fabricus, 1798)

 

 


http://www.reef.crc.org.au/

Họ

Panuliridae

Bộ:  

Decapoda

Lớp phụ: 

Eumalacostraca

Lớp:

Malacostraca

Tên tiếng việt:

Tôm Hùm Bông

Tên tiếng Anh:

Yellow ringspiny lobster

Kích thước tối đa:

9 kg

Hình thái:

Phiến gốc râu I có 4 gai lớn xếp thành hình vuông, 2 gai trước lớn và dài hơn 2 gai sau. Vỏ của các đốt bụng láng, không có rãnh hoặc vết tích của rãnh.

Phân bố:

Tôm Hùm phân bố rộng ở Việt Nam, nhưng đặc biệt chúng phân bố nhiều ở các tỉnh Miền Trung.

Môi trường sống

Tôm Hùm Bông sống ở vùng có độ mặn khoảng 30‰, chất đáy là cát bùn, rạn đá, rạn san hô.

Đặc điểm sinh học:

Tôm Hùm Bông sinh trưởng nhanh, sau 1 năm có thể đạt 1 kg. Mùa vụ sinh sản của tôm kéo dài nhưng tập trung từ tháng 4-10

Giá trị kinh tế:

Tôm Hùm Bông là loài cá giá trị kinh tế cao.

Tham khảo:

DANIDA-Bộ Thủy sản (2003). Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam.

Tổng hợp tài liệu: Ts. Trương Quốc Phú