Nguồn tin: Angela D. Schulze, Abayomi O. Alabi, Adele R. Tattersall-Sheldrake, Kristina M. Miller, 2006. Bacterial diversity in a marine hatchery: Balance between pathogenic and potentially probiotic bacterial strains. In Aquaculture 256, 50-73.

Tóm tắt

Các trại giống hải sản có quần thể vi sinh vật đa dạng, bao gồm một số loài gây bệnh, một số loài không gây bệnh và một số loài hữu ích, và khả năng duy trì sự cân bằng thích hợp của các nhóm vi sinh này có thể là chìa khoá thành công trong việc quản lý môi trường nuôi.

Sự đa dạng các dòng vi khuẩn trong các trại sản xuất giống cá biển và nhuyễn thể được xác định ở Bristish Columbia. Những dòng vi khuẩn này đã được nuôi cấy trên các loài vi tảo và nhuyễn thể và trên một loài cá biển (sablefish). Thêm vào đó, vài loài vi khuẩn được phân lập từ những loài nhuyễn thể bố mẹ thu được từ tự nhiên (geoducks và oyster), nước và bùn đáy và từ tảo có kích thước lớn ở các thủy vực lân cận. Việc xác định đặc điểm chỉ giới hạn ở khả năng chọn những dòng vi khuẩn có thể nuôi cấy được để tìm ra những dòng vi khuẩn có tiềm năng hữu ích và có thể sử dụng chúng như là chế phẩm sinh học trong tương lai. Trong tổng số 589 dòng phân lập được, có 172 ngành đã được định danh bằng phương pháp định týp 16S ribosomal DGGE. 60% của các dòng trên đã được giải trình tự cho thấy chúng thuộc 112 dòng/chủng vi khuẩn khác nhau. 20% trong những dòng được định danh thường xuyên xuất hiện trong các trại giống và trong môi trường nước mặn có khoảng hơn 3 loài. Các dòng có thể là vi khuẩn gây bệnh được xác định bằng khóa phân loại, khả năng dung giải tế bào hồng cầu và tỉ lệ nhiễm ở các cá thể bị bệnh. 16% trong tổng số các dòng được định danh là các mầm bệnh ở cá và nhuyễn thế và 6 dòng là mầm bệnh ở người. 57% vi khuẩn phân lập được có khả năng tiêu hủy tế bào máu và 23% được phân lập từ ấu trùng yếu hoặc chết. Bên cạnh đó, vi khuẩn phát sáng Vibrio logei là loài cộng sinh trên nhiều loài nhuyễn thể được xác định là nguyên nhân gây bệnh trên ấu trùng cá sable.

Người dịch: Ths. Phạm Thị Tuyết Ngân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ