Nguồn tin: Judith Bender, Peter Phillips. 2004. Microbial mats for multiple applications in aquaculture and bioremediation. Bioresource Technology 94: 229–238

Tóm tắt:

Thảm vi sinh xuất hiện trong tự nhiên như các cộng đồng của tảo lam và vi khuẩn nhưng chúng có thể được nuôi với quy môi lớn và được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau. Chúng là các phức hệ, nhưng yêu cầu một số bổ sung từ bên ngoài. 

Các chức năng sử dụng của thảm sinh vật bao phủ những lĩnh vực rộng lớn của nuôi trồng thủy sản và phục hồi sinh học. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy những triển vọng sử dụng trong nông nghiệp và sản xuất năng lượng. Đối với nuôi trồng thủy sản, thảm vi sinh sản sinh protein thông qua khả năng cố định đạm và có thể cung cấp dinh dưỡng cho cá rô phi (Oreochromis niloticus). Những nghiên cứu hiện nay đang kiểm tra vai trò của thảm vi sinh trong quá trình Nitrate hóa các chất dinh dưỡng được đào thải từ nuôi trồng thủy sản. Hầu hết các nghiên cứu đều nhấn mạnh đến sự phục hồi sinh học, trong đó 2 tác nhân chính của ô nhiễm được kiểm tra là kim loại và chất phóng xạ hạt nhân và các chất ô nhiễm hữu cơ. Thảm vi sinh có thể thu nạp và tích tụ kim loại/chất phóng xạ hạt nhân do sự hấp thu bề mặt hoặc do điều kiện hóa môi trường hóa học xung quanh, do đó cô đặc sinh học kim loại/chất phóng xạ hạt nhân trong thể tích nhỏ. Các hiện tượng ô nhiễm hữu cơ sẽ bị giảm đi và có thể được vô cơ hóa hoàn toàn. Đối với nông nghiệp, thảm vi sinh có triển vọng hứa hẹn như chất phục hồi đất và nguồn phân đạm. Sử dụng thảm vi sinh trong sản xuất nguồn hydrogen sinh học đang được khẳng định nhưng đang ở chặng bắt đầu của quá trình phát triển. Chúng tôi dự định thiết lập hệ thống kín dựa trên các thảm vi sinh trong nông nghiệp và xử lý chất thải.

Người dịch: Ts. Ngô Thị Thu Thảo, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.