Nguồn tin: P. De Schryver, R. Crab, T. Defoirdt, N. Boon, W. Verstraete. 2008. The basics of bio-flocs technology : The added value for aquaculture. Aquaculture 277 (2008) 125–137.

Tóm tắt:

Sự phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản bị hạn chế bởi các áp lực mà nó gây nên cho môi trường do việc đổ các chất thải vào các thủy vực nước và còn bởi sự phụ thuộc của nó vào dầu cá và bột cá. Nuôi thủy sản dựa trên kỹ thuật kết cụm vi khuẩn (BFT: bio-flocs technology) là giải pháp cho cả hai vấn đề trên.

Kỹ thuật này kết hợp việc lấy đi các chất dinh dưỡng trong nước thông qua sự sản xuất sinh khối vi khuẩn và vi khuẩn này sau đó được sử dụng bởi các loài động vật thủy sản như là một nguồn thức ăn bổ sung. Việc nắm vững cơ sở của BFT là rất quan trọng trong việc ứng dụng thực tiễn. Các tế bào trong bông cặn (flocs: cụm vi khuẩn) có lợi thế với dòng chảy bình lưu và vì vậy nó sẽ bám giá thể tốt hơn là tế bào thực vật. Cơ chế này rất thích hợp cho những cường độ dòng chảy từ thấp cho tới trung bình thường áp dụng cho các hệ thống nuôi thủy sản (0.1–10 W/m3). Vì vậy những nhân tố khác như hàm lượng oxy hòa tan, lựa chọn nguồn Carbon hữu cơ và tốc độ đưa vào của chất hữu cơ có ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng của bông cặn. Có thể nói rằng cả hai quá trình: sự liên kết các ion theo lý thuyết DLVO và sự liên kết các phân tử Velcro thông qua khả năng sản xuất các tế bào và kết dính ngoại bào đóng một vai trò quan trọng trong quá trình kết cụm. Các nhân tố khác có liên quan đến sự kết cụm như thay đổi bề mặt tế bào kết dính do các polyme (hợp chất cao phân tử) ngoại bào hoặc là số lượng tạo thành cũng đáng quan tâm. Sự đo đạc các yếu tố sinh hóa như là lượng protein, poly-β-hydroxybutyrate và các acid béo cũng có thể dung để phân biệt các loại cụm vi khuẩn. Các phương pháp phân tử như là FISH, real-time- PCR và DGGE cũng được dùng để phát hiện những loài vi khuẩn đặc hữu, đánh giá sự sinh trưởng và ổn định cũng như thành phần của quần xã vi khuẩn hợp thành, số lượng các gene họat hóa chuyên biệt. Cuối cùng, trên quan điểm thực tiễn đối với nuôi trồng thủy sản, mối quan tâm là có được nguồn vi khuẩn bổ sung có chất lượng và dinh dưỡng cao, về phương diện này, chiến lược là tạo ra dòng vi khuẩn ưu thế, dễ tiêu hóa cho các động vật thủy sản hoặc là các sản phẩm có nguồn năng lượng cao, dễ dự trữ như là poly-β-hydroxybutyrate.

Người dịch: Người dịch:Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TT Ứng dụng và chuyển giao công nghệ TS, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.