Nguồn tin: E. Ponis, G. Parisi, G. Chini Zittelli, F. Lavista, R. Robert and M.R. Tredici. 2008. Pavlova lutheri: Production, preservation and use as food for Crassostrea gigas larvae. Aquaculture Volume 282, Issues 1-4, Pages 97-103

Tóm tắt:

Tảo Pavlova lutheri được nuôi trong bể FAP (flat alveolar photobioreactor) thể tích 4 L theo mô hình bán liên tục trong 35 ngày, đạt sinh khối 0,4 g khô/l/ngày

Tảo được thu hoạch từ mẻ nuôi với mật độ trung bình khoảng 3,5g khô/l và đưa vào bảo quản trong những điều kiện khác nhau, trong đó chú ý đến ảnh hưởng của nhiệt độ (1°C, 4°C và 25°C), cung cấp sục khí và chất bảo quản (axít ascorbic hoặc propionic) đến khả năng sống của tảo dự trữ. Nhiệt độ thấp (1 và 4°C) và sục khí kéo dài tuổi thọ của tảo dự trữ trong khi axít ascorbic và propionic không có tác dụng. Ảnh hưởng của nhiệt độ và sục khí đến hàm lượng và thành phần axít béo cũng được đánh giá qua giai đoạn dự trữ 23 ngày. Tảo được cung cấp sục khí giảm đến 70% hàm lượng axít béo trong quá trình dự trữ. Các lọai axít béo bị giảm rất nhiều là 14:0, 16:0, 16:1n-7 và 18:1n-9. Các acid béo EPA (20:5n-3) và DHA (22:6n-3) giảm rất nhiều vào thời điểm cuối giai đoạn dự trữ tảo.
Thử nghiệm được thực hiện trên ấu trùng hàu Thái Bình Dương Crassostrea gigas đối với tảo P. lutheri tươi và dự trữ dưới điều kiện tối ưu đã được kiểm tra trước đó (1°C; không có ánh sáng; có sục khí). Sau 14 ngày nuôi, sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hàu không khác biệt khi cho ăn bằng tảo P. lutheritươi hoặc dự trữ trong khẩu phần đơn hoặc kết hợp với Chaetoceros calcitrans.

Người dịch:Ts. Ngô Thị Thu Thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.