Nguồn tin: Wojciech Piasecki1, Andrew E. Goodwin, Jorge C. Eiras, Barbara F. Nowak. (2004). Importance of Copepoda in Freshwater Aquaculture. Zoological Studies 43(2): 193-205 (2004).

Tóm tắt:

Trong những thập niên gần đây, nuôi trồng thủy sản đã trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế của thế giới. Thử thách lớn nhất là phải đương đầu cùng với các hộ nuôi cá để kiểm soát nhiều yếu tố vô sinh và hữu sinh phức tạp mà nó ảnh hưởng đến sự thành công trong quá trình ương nuôi cá.

Một ví dụ phức tạp liên quan đến quản lý hệ thống thủy sản là việc kiểm soát quần thể giáp xác chân chèo (copepoda) bằng cách quản lý môi trường ao nuôi. Copepoda giữ vai trò chủ yếu trong hệ sinh thái ao như là: (1) thức ăn cho cá nhỏ, (2) động vật ăn thịt cỡ nhỏ của cá và các sinh vật khác, (3) ký sinh trùng của cá, (4) ký chủ trung gian của ký sinh trùng cá và (5) ký chủ và sinh vật lây bệnh cho con người. Động vật phiêu sinh, đặc biệt là luân trùng, giác xác râu ngành và các giống loài thuộc bộ cyclopoida của copepoda là nguồn thức ăn quan trọng nhất trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đặc biệt ấu trùng của copepoda có giá trị làm thức ăn cho cá giai đọan giống. Copepoda có thể được nuôi hoặc là thu thập từ các thủy vực tự nhiên được sử dụng như nguồn thức ăn tự nhiên cho ấu trùng cá. Copepoda giai đoạn ấu niên và trưởng thành của bộ Cyclopoida là nguồn thức ăn cho các loài thuộc họ cá chép giai đọan mới nở. Trong nuôi trồng thủy sản, các Copepoda khác là ký sinh trùng của cá. Các ký sinh trùng copepoda trưởng thành thường gặp nhất ở các loài cá nước ngọt là Lernaea cyprinacea, Ergasilus sieboldi, Salmincola californiensis, S. edwardsii, Achtheres percarum, Tracheliastes maculates, và Caligus lacustris. Thêm vào đó, ấu niên của Lernaea và ấu trùng của Achtheres và Salmincola tấn công vào tia mang cá và gây tổn thương biểu mô và có thể được xem là nguyên nhân gián tiếp làm chết cá. Copepoda còn là ký chủ trung gian cho các ký sinh trùng cá quan trọng, chẳng hạn như giun tròn và sán dây. Sự gây hại của các ký sinh trùng này có thể làm tăng tỉ lệ chết cá hoặc làm giảm giá trị thương phẩm của cá. Ngoài ra, Copepoda còn là ký chủ trung gian cho ký sinh trùng mà nó lây nhiễm cho con người và có thể xem như những sinh vật gây bệnh nghiêm trọng cho con người giống như bệnh dịch tả.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.