Nguồn tin: Kenji Yoshimura, Kenji Tanaka, Takao Yoshimatsuc. A novel culture system for the ultra-high-density production of the rotifer, Brachionus rotundiformis-a preliminary report. Aquaculture 227 (2003): 165-172.

Tóm tắt:

Hệ thống nuôi luân trùng biển mật độ cao có màng lọc với kích thước lỗ: 0,4 µm, được đặt trong bể nuôi cho năng suất luân trùng tối ưu. Hiệu suất nuôi của hệ thống này được kiểm tra bằng cách cho luân trùng ăn tảo Chlorella theo phương pháp nuôi mẻ trong thời gian 4 ngày. 

Để ngăn chặn bề mặt màng lọc bị tắt nghẽn, các lỗ lọc được làm sạch mỗi ngày bằng cách ngâm nó vào dung dịch NaOCl. Hệ thống màng lọc này rất hiệu quả trong việc trao đổi nước có hàm lượng ammonia cao và nước biển sạch, trong khi đó luân trùng và tảo Chlorella được giữ lại trong bể nuôi. Sử dụng hệ thống màng lọc này cùng với việc cung cấp khí oxygen thì mật độ luân trùng đạt được cao hơn 160.000 cá thể/mL sau 4 ngày nuôi. Việc loại bỏ hàm lượng ammonia tích lũy trong môi trường nước làm gia tăng năng suất và khả năng tồn tại của luân trùng.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.