Nguồn tin: Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ

Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải Sản – Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ đã bước đầu thành công trong nuôi vỗ sinh sản và ương nuôi ấu trùng Ba Khía.

Ba Khía mẹ được nuôi vỗ trong bể và đã đẻ tốt. Ở nhiệt độ trung bình 25-27oC, trứng nở sau 18 ngày. Sức sinh sản trung bình là 75000-80000 ấu trùng Zoae1 / cua mẹ. Ấu trùng Ba khía (Zoae và Megalopa) được ương nuôi trong bể với các độ mặn khác nhau. Sau 23 ngày, ấu trùng đã biến thái thành ba khía con. Kích cỡ Ba khía con đầu tiên là 1,5mm. Sau 20 ngày ương dưỡng ba khía con, kích cỡ trung bình đạt 5mm. 

Ba khía là loài đặc sản và có giá trị tốt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguồn lợi Ba Khía tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt. Với thành công bước đầu này, hiện nay, Bộ môn Kỹ Thuật Nuôi Hải Sản đang tiếp tục nghiên cứu, làm cơ sở xây dựng qui trình sản xuất giống Ba Khía, cung cấp giống để có thể phát triển nghề nuôi và bổ sung nguồn lợi tự nhiên ở vùng rừng ngập mặn ven biển. 

Ts Trần Ngọc Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Bộ môn Kỹ thuật Nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.