Nguồn tin: Abed Golam Rabbani, Chaoshu Zeng. Effects of tank colour on larval survival and development of mud crab Scylla serrata (Forskål). Aquaculture Research Vol. 36 (11) 1112 -1119 2005.

Tóm tắt

Ương nuôi cua biển vẫn chưa đạt được khả năng thương mại mặc dù có nhiều nổ lực trong những thập kỷ qua. Vì vậy những nghiên cứu sâu hơn rất cần thiết để đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật trong ương ấu trùng.

Thí nghiệm được thực hiện để kiểm tra ảnh hưởng của màu sắc bể ương lên sự thành công của quá trình ương cua biển. Ấu trùng được ương trong các bể có màu sắc khác nhau: đen, xanh đen, nâu sẫm, xanh da trời và trắng. Sự phát triển và tỉ lệ sống của ấu trùng được theo dõi hàng ngày cho đến khi tất cả ấu trùng biến thái sang giai đoạn cua đầu tiên hoặc chết. Kết quả cho thấy, màu sắc của dụng cụ có ảnh hưởng hưởng lên ấu trùng cua. Một kết quả chung cho thấy ấu trùng được ương trong bể màu đen có tỉ lệ sống cao hơn các màu khác. Đặc biệt ở giai đoạn zoae, ương trong bể màu đen có tỉ lệ sống cao hơn khi ương trong các bể màu trắng.
Màu của bể ương cũng ảnh hưởng lên sự phát triển của ấu trùng. Nhìn chung, ấu trùng ương trong bể có màu tối có thời gian phát triển ngắn hơn và lột xác đồng loạt hơn, trong khi đó bể ương màu trắng sự phát triển ở giai đoạn zoae là chậm nhất. Điều này cho thấy trong các bể ương có màu sẫm thì thức ăn được sử dụng có hiệu quả hơn, hạn chế đượcsự phân bố của ấu trùng dưới đáy bể cũng như hạn chế gây sốc cho ấu trùng. Kết quả đầu tiên này đã minh chứng rằng màu của bể ương ảnh hưởng đáng kể lên tỉ lệ sống của ấu trùng cua biển và sự phát triển của các loài giáp xác.

Người dịch: Ks. Huỳnh Trường Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thuỷ sinh học Ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học CầnThơ.