Nguồn tin: Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải Sản - Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ đã thành công trong việc sinh sản nhân tạo, ấp nở và ương nuôi cá bột cá chốt trắng (Mystus planiceps).

Sau 1 tháng nuôi vỗ, cá bố mẹ thành thục và được kích thích cho đẻ nhân tạo. Cá chốt có sức sinh sản khá lớn. Cá chốt mẹ có trọng lượng trung bình 25g cho khoảng 10.000 cá bột. Cá bột lớn nhanh và tỷ lệ sống cao. Sau 2 tuần ương, cá con đạt 1,3-1,3 cm, tỉ lệ sống đạt 80-90@. Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải Sản đang tiếp tục hoàn thiện qui trình công nghệ để ứng dụng vào thực tế sản xuất giống và phát triển nghề nuôi cá chốt trắng ở ĐBSCL. 

Nhóm nghiên cứu: Ths. Lê Quốc Việt, Ths. Lý Văn Khánh, Ks. Hứa Thái Nhân, Ths. Vũ Nam Sơn và Ts. Trần Ngọc Hải. Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải Sản, Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ