Nguồn tin: Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

Được sự tài trợ kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản Trường Đại Học Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm khuyến ngư và giống Thủy sản tỉnh An Giang đã tiến hành nghiên cứu thành công sản nhân tạo cá Leo.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, cá Leo bố mẹ hoàn toàn có khả năng thành thục sinh dục trong điều kiện nuôi vỗ trong ao với chế độ dinh dưỡng thích hợp. Qua kích thích cá sinh sản nhân tạo bằng kích dục tố cá rụng trứng tốt, tỉ lệ trứng thụ tinh đạt dao động từ 32–61 % và tỉ lệ nở đạt dao động từ 63–82 %. 
Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thử nghiệm các giải pháp nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở và ương cá bột để sớm hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá Leo nhằm chuyển giao kỹ thuật cho nông dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.