Nguồn tin: Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Hương, Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ cho biết nhóm nghiên cứu đã thành công bước đầu trong việc cho lươn đồng (Monopterus albus) sinh sản.

Sau hơn 1 năm nghiên cứu nhóm đã thu thập được đầy đủ dẫn liệu khoa học về các đặc điểm sinh học sinh sản của lươn và đã thành công bước đầu trong việc nuôi vỗ thành thục cũng như kích thích lươn sinh sản đồng loạt bằng tiêm các loại kích dục tố (hormone) khác nhau. Hơn 35% số lươn tiêm kích dục tố đã đẻ. Nhóm cũng đã thử nghiệm thành công trong ấp trứng và ương lươn bột. Hiện đã có hơn 1.000 lươn bột được sản xuất. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết với kết quả khả quan này thì qui trình cho đẻ lươn đồng sẽ hoàn thành sớm và nhóm cũng sẽ nghiên cứu nuôi thâm canh lươn từ con giống sinh sản nhân tạo.