Nguồn tin: Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

Tiến sĩ Bùi Minh Tâm thành viên nhóm nghiên cứu phát triển kỹ thuật sinh sản nhân tạo các loài cá đồng của Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ cũng cho biết nhóm cũng đã thành công trong trong nuôi vỗ thành thục và kích thích cá lóc bông thành công trong ao và trong bể.

Tiến sĩ Bùi Minh Tâm cho biết khó khăn trong kích thích sinh sản cá lóc bông là cá đực và cái khó phân biệt và thường thành thục không cùng lúc vì thế rất khó xác định thời gian tiêm kích dục tố phù hợp. Tuy nhiên, nhóm đã bước đầu xác định được thời gian, liều luợng cũng như loại kích dục tố phù hợp để tiêm cho cá. Trong hơn 2 tháng qua nhóm đã cho đẻ được hơn 35 cặp cá (20 trong bồn composite và 15 trong lô đất ) và thu được hơn 20.000 cá bột. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu dinh dưỡng thủy sản của Khoa Thủy sản cũng đã phát triển được qui trình ương cá lóc bông từ bột lên giống với tỉ lệ sống cao bằng thức ăn chế biến. Qui trình sản xuất giống cá lóc bông sẽ được hoàn chỉnh và chuyển giao sớm cho người sản xuất để chủ động con giống cho nuôi thương phẩm.