Nguồn tin: William R. Congleton Jr. a,*, Bryan R. Pearce b, Matthew R. Parker a, Brian F. Beal (1998). Mariculture siting: a GIS description of intertidal areas. Ecological Modelling 116 (1999) 63–75

Tóm tắt:

Sự biến động các thông số môi trường có tác động lớn đối với tình trạng sinh lý và sinh trưởng của nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Để có thể thành công trong việc nuôi nhuyễn thể biển thì các thông số môi trường liên quan đến các loài nuôi phải được xác định và đặc điểm các vùng dự kiến nuôi thịt cũng phải được đánh giá.

Một vùng triều của vịnh Eastern Maine được mô tả bằng GIS (hệ thống thông tin địa lý), được kết hợp giữa không ảnh hồng ngoại với bản đồ nền đáy, bản đồ địa hình và độ sâu. Các lớp dữ kiện bao gồm độ cao của mặt nước biển và vị trí được xác định bằng GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) trong vịnh đó. Từ số liệu về cao độ, một chuỗi chương trình được phát triển để tạo ra một hệ thống 3 chiều ngẫu nhiên và hệ thống cao độ. Mô hình dòng chảy dạng số hóa sử dụng mạng lưới cao độ để mô phỏng dòng thủy triều theo chuỗi thời gian và chảy tự do trên bề mặt theo độ cao. Các số liệu lưới trong mô hình số nhập vào GIS và thể hiện qua ảnh màu giả về cao độ, tốc độ dòng chảy tối đa và tốc độ trung bình theo thủy triều. Các ảnh số này được chồng lắp trên ảnh không gian thể hiện lại sự di chuyển của phù sa trong nước. Các yêu cầu cho việc nuôi nhuyễn thể được kết hợp lại qua GIS để xác định vị trí thích hợp cho nuôi hải sản trên thực tế.

Người dịch: Dương Trí Dũng - Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ