Nguồn tin: Briggs, M., Funge-Smith, S., Subasinghe, R.P and Phillips, M. (2005). Introductions and movement of two penaeid shrimp species in Asia and the Pacific. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 476. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Rome © FAO 2005.

Ưu điểm và nhược điểm của việc nuôi Penaeus vannamei và P. stylirostris
Có nhiều lý do cho việc di nhập P. vannamei và P. stylirostris vào những nơi mà chúng không phải là loài bản địa.

Đọc file pdf

Người dịch: Ts. Vũ Ngọc Út (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.