Nguồn tin: J.A. Suárez a, G. Gaxiola, R. Mendoza, S. Cadavid, G. Garcia, G. Alanis, A. Suárez,, J. Faillace, G. Cuzon. 2009. Substitution of fish meal with plant protein sources and energy budget for white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). Aquaculture xxx (2009) xxx–xxx. Aquaculture online.

Tóm tắt:

Bột cá (FM) từ lâu đã được xem như một thành phần thiết yếu trong việc phối trộn thức ăn viên cho tôm. Cho đến gần đây, 12% bột cá trong thức ăn được xem là mức tối thiếu, dưới mức này tăng trọng của tôm nuôi sẽ giảm bởi vì lượng thức ăn tôm ăn vào ít đi.

Để kiểm tra giá trị tối thiểu được đề cập này, một thí nghiệm đã được tiến hành dài hạn với 4 lần lặp lại. Bốn loại thức ăn có cùng hàm lượng đạm và đồng năng lượng được phối trộn cho tôm thẻ chân trắng giống và được sử dụng trong thí nghiệm. Tỷ lệ sống, tăng trọng, hệ số thức ăn (FCR) và tỷ lệ sử dụng protein được xác định đối với các nghiệm thức 0, 6, 10 và 15% FM trong thức ăn và nghiệm thức thức ăn đối chứng. Tỷ lệ sống của tôm biến động trong phạm vi 84-86.5%. Tôm ăn thức ăn không có bột cá (0%FM) có trọng lượng trung bình và SGR thấp hơn so với tôm của các nghiệm thức khác (P<0.05). FCR ở tôm ăn thức ăn đối chứng là thấp hơn so với tôm ở các nghiệm thức khác. Nguồn năng lượng nhất thời không có sự khác biệt đối với năng lượng phục hồi (RE). Sự biến động ở RE theo lượng bột cá có trong thức ăn theo đúng như dự đóan tuy nhiên nó ở mức thấp (0.12KJ/tôm/ngày) và do vậy không thể phân biệt được sự khác nhau trong các nghiệm thức thức ăn. Ngoài ra số liệu thu được cũng cho thấy RE là tương tự đây chính là bằng chứng cho sự không khác biệt về tăng trọng giữa các nghiệm thức 6, 10 và 15 %FM cũng như nghiệm thức đối chứng (0.98g/tuần). Kết quả tăng trưởng thu được qua thời gian nuôi dài trong nước trong cũng chứng minh khả năng thay thế bột cá với đậu nành cộng với bột hạt cải dầu (canola).
  
Người dịch:Ths.Nguyễn Thị Hồng Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TTƯD và chuyển giao CNTS, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.